3 HRM tips voor groeiende ondernemingen in de logistieke sector.

De Nederlandse economie presteerde in 2016 beter dan verwacht en de werkgelegenheid nam flink toe. De logistieke sector groeide positief mee. In 2016 profiteerde de sector van de aangetrokken Nederlandse economie. In het beroepsgoederenvervoer groeide de omzet in 2016 ten opzichte van het jaar daarvoor. Kortom: een positief ondernemers sentiment vanuit vertrouwen, met een focus op groei in 2017. Positieve groeicijfers zijn een belangrijke voedingsbodem. Ze geven ondernemers veel energie. Energie die nodig is om richting te bepalen voor toekomst en strategie, want deze tijd geeft veel kansen, maar ook bedreigingen.

Hierbij 3 tips voor ondernemers in de logistieke sector om de groei in 2017 door te zetten.


Complexe wet- en regelgeving in de logistieke sector – Neem tijd voor de core business!

Als ondernemer bent je verplicht om op de hoogte te zijn van de actuele wet- en regelgeving binnen de branche. Omdat er in de sector Transport & Logistiek regelmatig zaken veranderen, is het echter een hele klus om ‘compliant’ te zijn. Compliance gaat over de naleving van wet- en regelgeving. Ondernemers worden geacht de wet te kennen en die na te leven. Een serieus risico als je er niet op let. De boetes, bedoeld om ondernemers te ontmoedigen ongestraft regels te overtreden, zijn behoorlijk hoog. En niet alleen de boete maar ook reputatieschade kan veel geld kosten.

Als ondernemer heb je naast de wet- en regelgeving van de eigen sector ook te maken met de wet- en regelgeving op het gebied van personeel. Het correct toepassen van de cao voor het beroepsgoederenvervoer is bijna een baan op zichzelf. Tal van looncomponenten, een woud aan bruto toeslagen voor overwerk, werken in het weekend of ’s nachts, en dan nog aparte regelingen voor bijvoorbeeld meerdaagse ritten. Veel ondernemers hebben er hun handen vol aan.

Laat je als ondernemer ontzorgen. Zoek kennispartners op het gebied van HRM. Een HRM partner, zoals een erkende payroll organisatie, neemt de zorgen omtrent wet- en regelgeving van de ondernemer over. Met de keus voor payroll krijgt een ondernemer de zekerheid dat de meest actuele cao regels correct worden toegepast. De ondernemer houdt tijd over voor het echte werk.


Dreigende tekort aan opgeleid personeel – Borg kennis en ervaring.

De omzet in de sector groeit, het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs neemt snel toe en het aantal chauffeurs dat op zoek is naar werk neemt af. Er worden tekorten verwacht op de arbeidsmarkt. Naast een tekort aan chauffeurs dreigt er ook veel kennis er ervaring verloren te gaan door vergrijzing in de sector. Door de automatisering in de sector wordt kennis en ervaring een steeds groter goed. Daarbij stijgt het belang om huidige werknemers te behouden voor de sector.

Mocht je als ondernemer toch van een chauffeur afwillen dan is het een heel karwei. Zonder een goed en compleet personeelsdossier is het nagenoeg onmogelijk een dienstverband tussentijds te beëindigen. Veel ondernemers zijn zich daar niet of nauwelijks van bewust: ondertekende gespreksverslagen ontbreken, het dossier voldoet niet aan de Wet werk en zekerheid-regels of is incompleet

Door de Wet Werk en Zekerheid kan een ondernemer nog maar 3 contracten in 2 jaar tijd aanbieden voordat de werknemer een contract voor onbepaalde tijd moet ontvangen. Gaat de werknemer na 2 jaar uit dienst dan moet de ondernemer een transitievergoeding aan de werknemer uitbetalen. Door de toepassing van de payrollconstructie kan een chauffeur echter 5,5 jaar behouden worden voordat deze over moet op een vast contract. De flexibiliteit van de payroll constructie geeft de ondernemer de ruimte om zorgeloos personeel aan te nemen. In de eerste anderhalf jaar kan er namelijk per week afscheid worden genomen van een medewerker. Met het toepassen van payroll krijgt de ondernemer een handvat om zonder zorgen kennis en ervaring in de organisatie te borgen.


Kostenefficiëntie – Bespaar op personeelskosten zonder te investeren in automatisering.

In een sterk concurrerende markt zijn specialisatie en kwaliteit belangrijk om onderscheidend te blijven. Toch zijn de kosten maar al te vaak de doorslaggevende factor bij de keuze voor een transporteur. Met lagere kosten kan een ondernemer een scherpere prijs aanbieden. De hoogste kostenpost voor een ondernemer in de logistieke sector blijft immers het personeel. Vooral als een werknemer ziek is lopen de kosten flink op. Als ondernemer betaal je maar liefst twee jaar het volledige salaris door, los van de kosten die je moet maken voor vervanging. Daarnaast gaat er een hoop tijd en energie zitten in het re-integratietraject. Investeren in automatisering is een mogelijkheid om efficiënter te werken, dus meer werk verrichten met minder mensen. Automatisering vraagt echter om meer kennis en kunde in de organisatie. Efficiënter werken vraagt om een duidelijke strategie.

Een heldere strategie op het gebied van personeel geeft duidelijk zicht op de benodigde human resources om de doelstellingen binnen budget te realiseren. Voor het opstellen van een goede strategie is echter HR kennis nodig. Veel ondernemers in de sector hebben ruime logistieke kennis echter geen ervaring met het opstellen van een HR strategie.

Payrolling is een onmisbaar, professioneel HR-instrument geworden. Naast het bieden van flexibele contracten neemt payroll het risico op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid weg. Tevens heeft een ondernemer bij het aannemen van een payroll organisatie direct een HRM kennispartner in dienst.  De ondernemer hoeft geen HR medewerkers in dienst te nemen. De complete personeelsadministratie wordt samengevat op 1 overzichtelijk factuur. Door de beperkte risico’s en transparante kosten kan een ondernemer zelf ook scherp zijn in zijn tariefstelling. Dat onderneemt een stuk prettiger.