groeien in zakelijke dienstverlening

3 uitdagingen voor zakelijke dienstverleners

De bedrijfstak zakelijke dienstverlening is een zeer belangrijke in Nederland. Volgens het CPB komt dat door zijn omvang, de dynamiek en bijdrage aan productiviteit bij klantbedrijven. De bedrijfssector groeit in Nederland veel sneller dan in andere landen.

Een veelzijdige en dynamische sector
‘Zakelijke dienstverlening’ bestaat uit een hoop verschillende branches die eigenlijk maar één ding gemeen hebben – ze leveren diensten aan bedrijven.

De meeste bedrijven zijn klein, zo’n negentig procent heeft minder dan 10 man in dienst en er zijn veel zzp-ers actief. Het lijkt erop dat het starten van een bedrijf in de sector relatief gemakkelijk is – doorgroeien is dat niet. Hoe komt dat?

We beschouwen kort 3 uitdagingen en hoe je ze aan kan gaan.

Reputatie is koning

De zakelijke dienstverlening is kennisintensief en gespecialiseerd. Dat betekent dat in veel gevallen de klant vooraf weinig tot geen mogelijkheid heeft om tot een oordeel te komen over de kwaliteit van de te leveren diensten. We hebben het dan over vertrouwensgoederen.

Hoe lossen bedrijven dit op? Door terug te vallen op de ‘gevestigde orde’ en bij gerenommeerde bedrijven die al een zekere reputatie hebben opgebouwd, diensten af te nemen. Dit zorgt ervoor dat kleine bedrijven zonder een sterke reputatie niet gemakkelijk kunnen doorgroeien.

Hoe ga je die uitdaging aan?
Hier ligt een stevige uitdaging, maar een mogelijkheid kan zijn om in samenspraak met branche-organisaties een systeem van kwaliteitscertificering op te zetten. Hierdoor kunnen kleinere bedrijven die nog minder bekendheid genieten ook een kwaliteitsindicatie krijgen waardoor de markt transparanter wordt voor de afnemer en kansrijker voor kleinere bedrijven.

Innovatie is de sleutel (maar niet alleen tech!)

Nederland innovatieland. Die horen we al jaren. Het belang van innovatie kan niet genoeg benadrukt worden, ook voor de sector zakelijke dienstverlening. Toch zien we de laatste jaren een zeer eenzijdig innovatiebeleid, voornamelijk gericht op (digitale) technologie.

Dat is vreemd, aangezien veel zakelijke dienstverleners juist bezig zijn met innovatie op andere gebieden, zoals productontwerp, marketing, strategie en personeelsbeleid. We kunnen zelfs zeggen dat dit de kracht van de Nederlandse zakelijke dienstverlening sector is. In vergelijking met andere landen loopt Nederland echter stevig achter qua innovatie-uitgave. We lijken het Calvijns ‘op safe’ te spelen.

Hoe ga je die uitdaging aan?
Simpel – meer geld naar innovatie. Makkelijker gezegd dan gedaan maar door dit te doen kunnen kleine bedrijven zich onderscheiden op basis van hun kenniskapitaal. Het kan daarbij vooral interessant zijn om te focussen op niet-technologische innovaties.

Compliance & risicomanagement

De juridisering van de samenleving lijkt door te zetten. Ook in de sector zakelijke dienstverlening is er steeds vaker sprake van (extern) toezicht. In de accountancy, ICT en juridische dienstverlening wordt steeds vaker verantwoording gevraagd en geëist.

Hier gaan datakwaliteit, informatievoorziening, kennisniveau en vooral risicomanagement een rol spelen. Wet- en regelgeving wordt steeds complexer en daarmee het belang om de juiste medewerkers, consultants en ja, zelfs klanten binnen te halen en te houden. Niet voldoen aan eisen en regels zorgt voor het mislopen van klanten, opdrachten en bijbehorende imagoschade.

Vooral de flexibilisering en het aantrekken van de juiste mensen blijkt een grote uitdaging voor zakelijke dienstverleners. Want hoewel je de beste mensen wilt, wil je niet de hoge werkgeversrisico’s van onbepaalde tijd contracten.

Hoe ga je die uitdaging aan?
Het is belangrijk voor zakelijke dienstverleners om álle bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en op te sturen. Daar hoort wet- en regelgeving bij, maar ook het behouden van medewerkers en werkgeversrisico’s zoals ziekteverzuim en contractbeheer. Zorg dat u de juiste professionals en partijen aan boord hebt.