Automatisering in de zakelijke dienstverlening

Geen plaats voor achterblijvers!
De sector zakelijke dienstverlening doet het al 3 jaar op rij goed en 30% van de ondernemers verwacht deze lijn door te zetten in 2017. Om deze groei te realiseren is de rol van ICT van groot belang. Het goed toepassen van ICT zorgt ervoor dat de productiviteit verbetert. Dit resulteert in lagere kosten, meer flexibiliteit en betere dienstverlening. De betere dienstverlening ontstaat omdat de ondernemer meer aandacht kan besteden aan de klant. Aandacht is doorslaggevend in de zakelijke dienstverlening. Ondernemers in een groeiende organisatie moeten echter wel de aandacht verdelen. Verbeteringen doorvoeren op ieder deelproces van de onderneming. Meegaan met de snelle ontwikkelingen, met name op ICT gebied. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Aanhaken of afvallen.
De digitalisering en de opkomst van het internet is enorm snel gegaan. Veel MKB bedrijven zien kansen, maar hebben nog een inhaalslag te maken wat digitalisering betreft. Voor een kleine onderneming kan dit echter betekenen dat ze achterblijven op de concurrentie. Een ondernemer is druk bezig met het runnen van de eigen onderneming. Tijd en geld zijn kostbaar en de aandacht wordt liever besteed aan de klant, dan aan het bijhouden van alle nieuwe trends en ontwikkelingen binnen de sector. Een ondernemer moet echter wel mee, deze loopt immers het risico dat bestaande klanten gaan afhaken. Hoe val je als ondernemer niet buiten de boot? Continue verbeteren, vooral op het gebied van automatisering is nodig om concurrerend te blijven. Het antwoord ligt in het opzoeken van een samenwerking, het vinden van kennispartners.

Je kan het niet alleen.
De voordelen van het goed toepassen van ICT zijn bekend. Meegaan met deze ontwikkelingen is het grootste obstakel. Met name de kosten om te investeren in ICT & automatisering is een drempel. Kleinere en middelgrote bedrijven beschikken doorgaans niet over de benodigde of middelen om grootschalige ICT-programma’s te starten of om dure adviseurs van de grote bureaus in te schakelen. Mocht een organisatie toch de ruimte hebben om te investeren dan is het belangrijk om de juiste behoefte te bepalen voor zowel de interne organisatie als voor de klant. Als helder is welke interne processen aangepakt kunnen worden, kan de juiste oplossing erbij gevonden worden. Een ondernemer kan dit niet alleen. De hulp van een professionele partij is nodig. Veel ondernemers hebben een kennispartner nodig omdat deze precies weet waar hij op moet letten, wat wel of niet mag en wat wel of niet kan.

De risico’s van het vak.
Wat als je als ondernemer niet beschikt over voldoende financiële middelen voor een ICT project maar je hebt toch de ambitie om door te blijven groeien? Mocht een onderneming niet over de financiële middelen beschikken dan zijn er nog steeds mogelijkheden om de interne processen aan te pakken. In plaats van het proces intern te verbeteren of te automatiseren kan een ondernemer ook kiezen om processen uit handen te geven. Het doel is uiteindelijk hetzelfde: lagere kosten, meer flexibiliteit en een betere dienstverlening. Wat kan een ondernemer uit handen geven zonder de controle te verliezen?   

Belangrijkste kostenpost binnen de zakelijke dienstverlening blijft personeel. In een groeiende onderneming is personeel een lastig vraagstuk. Hoe vang je plotseling ontstane pieken of dalen op? Lukt dat met de huidige bezetting of moet er extra personeel worden aangenomen? Bij het aannemen van meer personeel ontstaat een verhoogd werkgeversrisico en meer kosten. Hoe ga je om met de bijbehorende administratie? Oftewel, hoe beheers je de personeelszaken bij een groeiende onderneming?     

Laat het over aan de profs
De vraagstukken op het gebied van personeel vragen om een professionele aanpak waarbij de onderneming hulp kan gebruiken. Het goed inrichten van de Human Resources afdeling is een vak apart en vereist tijd en kennis. De steeds complexer wordende wet- en regelgeving helpt hier niet in mee. Sterker, het is vaak onmogelijk voor een kleine HR-afdeling om álles goed te doen én de kennis op peil te houden. De keuze voor het uit handen geven van de personeelszaken kan daarom voor werknemer en werkgever een hele verstandige zijn.

Dit kan door middel van payroll. Payrolling is een onmisbaar, professioneel HR-instrument geworden. Het biedt ondernemers een oplossing wanneer werkgeverschap te complex, risicovol en tijdrovend is geworden. De ideale oplossing voor een groeiende organisatie.

Ga in gesprek.
Payper biedt strategisch advies en branchespecifieke oplossingen op het gebied van payrolling, hr- en backoffice services. Wij zijn strategische partner voor u en uw werknemers. Zodat u samen met hen extra waarde kunt creëren voor uw klanten en kernactiviteiten. En daar profiteert uiteindelijk het hele bedrijf van.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Chiel Versteeg via [email protected]