Onze visie op backoffice service


Het al dan niet uitbesteden van de backoffice is voor veel uitzendbureaus een ingrijpende beslissing. De backoffice is het hart van een uitzendbureau, dat wil je niet zomaar uit handen geven. Je wil echter wel zo efficiënt mogelijk je processen organiseren, werkgeversrisico’s beperken, flexibel inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en een sterke flexpool opbouwen. Backoffice service kan je hierin ondersteunen.  

Backoffice service ontzorgt! Wij verzorgen de salarisadministratie, het beheer van ziekteverzuim, het contractbeheer, de loonaangifte bij de Belastingdienst en de uitbetaling van ziekengeld. Zodat jij de focus kunt leggen op jouw kracht: de werving en selectie van flexkrachten.

Door het overdragen van de backoffice creëer je nieuwe kansen. Kansen die je kunt benutten om je organisatie sterker, efficiënter en klantgerichter te maken en daarmee de groei door te zetten. Met het uitbesteden van de backoffice geef je niet de controle uit handen. We gaan juist een partnership aan zodat we samen kunnen groeien. Wij begrijpen dat snelheid en kennis van de branche daarbij noodzakelijk zijn. Dat jouw backoffice daarbij inzichtelijker, efficiënter en vooral simpeler te organiseren is spreekt voor zich.

Zoek een partner die je helpt te vernieuwen en alles uit je klanten en flexkrachten te halen om de business op te stuwen. Dat lukt alleen als je samen optrekt. Daarom hechten we bij Payper grote waarde aan een goede verstandhouding en volledige transparantie. Wij willen graag weten welke koers je vaart met je uitzendbureau en wat jouw stip aan de horizon is. Dan kunnen wij je voorzien van de juiste HR-tools; gereedschappen die je helpen met het optimaal inrichten van je uitzendbureau en bijdragen aan goed werkgeverschap. Door te focussen op automatisering, operational excellence, kennisvergaring en kennisdeling zijn wij partner voor onze klanten en helpen wij hen te groeien; als ondernemer, uitzender en als werkgever. Dit is een belofte die we dagelijks waar maken.

Alles weten over Payroll?


Payper is ruim 15 jaar partner in payroll en andere HR-diensten voor kleine en grotere bedrijven in verschillende branches. Wil je weten wat payroll jou kan bieden? Het boek 'Payroll volgens Payper' legt uit wat het inhoudt en biedt je handvatten om een weloverwogen keuze te maken.

Vraag het gratis boek aan