De voordelen en nadelen van payroll

De nieuwe arbeidsmarkt vraagt steeds meer om flexibiliteit. Het is een tijd waarin je steeds creatiever en slimmer je middelen moet inzetten om resultaat te boeken, vandaar komt de behoefte aan flexibiliteit van personeel. Payroll is een flexibele oplossing en neemt de administratieve rompslomp en financiële afhandeling van de gemaakte uren uit handen. Het juridische werkgeverschap van werknemers komt bij de payroll partner te liggen, waardoor ook de werkgeversrisico’s uit handen worden genomen.

Payroll is een een ideale constructie iedere onderneming met personeel. Toch zijn ondernemers nog huiverig om te kiezen voor payroll. We hebben daarom de voor- en nadelen van payroll voor je op een rijtje gezet.

Voordelen payroll

✓ Flexibiliteit door flexibele arbeidscontracten

Payroll geeft je de mogelijkheid om met flexibele contractvormen te werken. Of het nu gaat om tijdelijke arbeids- of uitzendcontracten, je kunt een stuk flexibeler met je personeelsbestand omgaan. Wanneer je medewerkers zelf in dienst neemt, kan je hen 3 contracten in 2 jaar tijd aanbieden. Met payroll ben je een stuk flexibeler, je kunt medewerkers namelijk 5,5 jaar flexibel inzetten. Naast je flexibele personeel, kun je tevens vaste medewerkers overzetten op de payroll.

✓ Ontspannen ondernemen door het beperken van de werkgeversrisico’s.

Ondernemen zelf is al risicovol genoeg. Deze risico's wil je zo laag mogelijk houden. Een betrouwbare payroll partner neemt bijna alle werkgeversrisico’s over door het overnemen van het juridisch werkgeverschap. Dat geeft je meer financiële rust en zekerheid. Daarnaast kunt je met de payroll partner er voor kiezen om financiële risico’s rondom ziekte en verzuim uit te sluiten. Als je medewerker dan niet kan werken als gevolg van bijvoorbeeld ziekte of vakantie dan betaalt de payroll partij deze uren wel uit aan de medewerker, maar wordt dit niet in rekening gebracht.

✓ Kosten- en tijdbesparing door het uitbesteden van de administratie

Payroll neemt de volledige personeelsadministratie over en al het werk dat daarmee gemoeid is. Je bespaart daarmee flink op de uren die je anders aan personeelszaken kwijt zou zijn. Deze uren kun je weer benutten voor je onderneming en je personeel. Toch leeft het idee dat payroll alleen maar geld kost. Het klopt dat je een vergoeding betaald maar door de ontzorging die de payroll partner levert zal je merken dat je zelfs bespaart op je personeelskosten! Je betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren.

Naast ontzorging zorgt de flexibiliteit van de payroll constructie voor een besparing. Met payroll heb je nooit meer mensen in dienst heeft dan je echt nodig hebt. Daarmee voorkom je onnodig personeelskosten.

✓ Altijd op de hoogte dankzij de HR kennis van je payroll partner

Je payroll partner wordt een verlengstuk van je organisatie, een externe afdeling personeelszaken. Met deze samenwerking kun je een beroep doen op een professionele partner die zich heeft gespecialiseerd in personeelsvraagstukken. Als de medewerkers vragen hebben over bijvoorbeeld de loonstroken, het contract of de jaaropgave, kunnen zij altijd contact opnemen met de payroll partner. Dit voorkomt irritatie en onduidelijkheden op de werkvloer.

✓ Zekerheid voor je werknemers

Ook werknemers genieten van de voordelen van Payroll. Door te kiezen voor payroll, kies je voor een betrouwbare partner met expertise en ervaring. Daarmee kies je voor de garantie dat je medewerkers tijdig en correct worden uitbetaald. Dat kan iedere werknemer waarderen. De duidelijke voordelen voor je personeel op een rijtje:

  • Ze werken altijd onder de juiste cao.
  • Het salaris wordt altijd op een vaste dag uitbetaald.
  • De pensioenopbouw en verzekeringen zijn correct verzorgd voor je personeel.
  • Je werknemers worden conform de wet- en regelgeving doorbetaald, mochten ze ziek worden.

Nadelen payroll

Ondanks de voordelen is het goed om op de hoogte te zijn van de nadelen van payroll. We hebben daarom de nadelen inzichtelijk gemaakt.

✓ Payrollmedewerkers hebben minder binding met je onderneming

In een krappe arbeidsmarkt is het van belang om personeel aan een organisatie te binden. De trend in de Nederlandse arbeidsmarkt is flexibilisering, ook onder hoger opgeleiden. Toch maakt deze flexibilisering de binding tussen werkgever en werknemer niet minder. Je werft nog steeds je eigen personeel en maakt alle werkafspraken nog steeds zelf. De medewerker ontvangt hetzelfde salaris en vergoedingen als collega’s in vaste dienst. Je draagt dus alleen het juridisch werkgeverschap over, op de werkvloer verandert niets.

✓ Ondernemers ontlopen werkgeversverplichtingen met payroll

Onder sommige werknemers bestaat de gedachte dat payroll wordt ingezet als juridische constructie om werkgeversverplichtingen te ontlopen. Een goede payroll partij is op de hoogte van alle wet- en regelgeving omtrent arbeid en cao’s en hanteert daarom de inlenersbeloning. Deze inlenersbeloning is erop gericht dat je als werknemer van een payroll organisatie hetzelfde salaris verdient en ontvangt als vaste medewerkers die dezelfde werkzaamheden uitvoeren.

Simpelweg houdt het in dat je werknemers vanaf de eerste dag dezelfde beloning ontvangen als medewerkers in directe dienst. Allemaal in het kader van goed werkgeverschap. Overweeg je om samen te gaan werken met een payroll organisatie, weeg dan de voordelen goed af tegen de nadelen. Je gaat merken dat payroll erg interessant is voor ondernemers die:

  • door pieken en projectmatig werken flexibiliteit in dienstverbanden wensen;
  • te maken hebben met een hoge omloopsnelheid in personeel;
  • af willen van werkgeversrisico’s, zoals ziekte-en leeglooprisico’s;
  • behoefte hebben aan arbeidsrechtelijke kennis en proactief advies;
  • strategisch besloten hebben hun personeelszaken uit te besteden;
  • meer tijd en energie willen steken in hun klanten en kernactiviteiten.