Goed nieuws! De arbeidsmarkt lijkt te stabiliseren

We weten niet hoe lang de tunnel is, maar we zien wel weer licht! De arbeidsmarkt lijkt te stabiliseren. De werkeloosheid is in mei minder hard gestegen dan in april en de krimp op de vacaturemarkt neemt minder af. Mogen we nu weer langzaam vooruit kijken?

De stand van zaken

Het CBS heeft nieuwe arbeidsmarktcijfers bekend gemaakt. Het aantal werkenden is vanaf maart gedaald met 201 duizend. Totaal kom je uit op 8,9 miljoen werkenden in Nederland. In mei telde Nederland 330 duizend werkelozen. Het totale werkeloosheidspercentage voor mei komt op 3,6%. Hetzelfde niveau als begin 2019. In maart was dat cijfer nog 2,9%. In april was het 3,4 %. Dat is een minder grote toename van de werkeloosheid dan in april.

De toename van WW-uitkeringen in mei is ook kleiner dan in april. Het UWV heeft eind mei 301 duizend lopende WW-uitkeringen wat een toename is van 9 duizend ten opzichte van april. In april nam het aantal uitkeringen met bijna 42 duizend toe. De stijging zet dus wel door maar is kleiner dan in april.

Het aantal vacatures neemt logischerwijs ook af. Maar de daling van de vraagkant op de arbeidsmarkt was al voor de crisis ingezet. De totale krimp van de arbeidsmarkt sinds januari is -38%.

Met de cijfers van het CBS lijkt het alsof we de hoogste piek nu hebben gehad. Langzaam is de arbeidsmarkt aan het stabiliseren. Dat mogen we zien als een lichtpuntje. Toch moeten we scherp blijven, zolang de beperkende maatregelen gelden, worden ondernemers beperkt en kunnen we nog niet zo gaan groeien zoals voor de crisis.

Terug naar krapte op de arbeidsmarkt

We komen weer langzaam op het niveau van voor de corona crisis. Dat betekent ook dat de krapte en schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt weer groot is. Een bestaande uitdaging maar wel in een andere tijd. Het corona virus laat sporen achter. Ondernemers hebben moeilijke keuzes moeten maken om het hoofd boven water te houden, met name op het gebied van personeel. Ondanks de steun van de overheid heeft de crisis voor veel werkelozen gezorgd. Ondernemers willen liever niet snijden in het personeelsbestand maar als de nood echt hoog is dan gebeurd het alsnog. Succes wordt nu bepaald door de mate waarop een onderneming kan inspelen op de altijd veranderende vraag van de markt. Het personeel speelt hierbij juist een grote rol. Maar het binden van personeel zonder het verhogen van de werkgeversrisico’s blijft een uitdaging.