Veelgestelde vragen

Ik wil overstappen van een ander payrollbedrijf naar Payper

Je bent niet tevreden over je huidige payrollbedrijf en je wilt overstappen naar ons. Dat gaat vrij makkelijk, toch zijn er enkele regels waaraan moet worden voldaan. Allereerst moet de huidige overeenkomst met het huidige payrollbedrijf worden opgezegd. Dit moet schriftelijk gebeuren, en er moet rekening worden gehouden met de opzegtermijn die in de overeenkomst …

Ik wil overstappen van een ander payrollbedrijf naar Payper Lees meer »

Wat is payrolling

Payroll is een arbeidsvorm waarbij een externe partij, het payrollbedrijf (Payper), de verantwoordelijkheid voor de salarisadministratie en de arbeidsrechtelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de arbeidscontracten, de personeels- en salarisadministratie en de  samenwerking met instanties) van een werkgever overneemt en dus ook de werkgeversrisico’s zoals kosten bij verzuim. Bij een payrollconstructie is de werknemer formeel in dienst bij …

Wat is payrolling Lees meer »

Wat is het verschil tussen uitzenden, detacheren en payrolling

Uitzenden Een uitzendbureau heeft een allocatiefunctie en is dus verantwoordelijk voor het actief bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Er wordt een cao voor uitzendkrachten (ABU, NBBU) gevolgd, waarin het fasensyssteem mag worden toegepast. Dit zijn kortlopende contracten met weinig zekerheid. De medewerkers geniet dus niet dezelfde voorwaarden als jouw eigen medewerkers Detacheren Een …

Wat is het verschil tussen uitzenden, detacheren en payrolling Lees meer »

Is payrolling duur?

Hoewel er vaak wordt gedacht van wel, is dit meestal niet het geval. Als werkgever bespaar je met payrolling namelijk veel tijd. Werkgeversrisico’s nemen wij van je over. Zo hoef je zieke medewerkers niet door te betalen. Ook profiteer je vaak mee van schaalvoordelen of automatisering. En bedenk je: je hebt geen of minder kosten …

Is payrolling duur? Lees meer »

Welke kosten zijn van invloed op het payrolltarief?

Allereerst belangrijk te vermelden is dat de kosten identiek zijn aan uw eigen kosten. Kosten van personeel zijn afhankelijk van de situatie van de medewerker. Zo speelt het aantal werkuren een rol. Maar ook het ‘soort’ medewerker. De tarieven voor studenten zijn bijvoorbeeld anders dan voor reguliere werknemers. De kosten worden beïnvloed door onder andere: branche (CAO) …

Welke kosten zijn van invloed op het payrolltarief? Lees meer »

Wat is opvolgend werkgeverschap

Heeft een medewerker eerst via een payroll organisatie gewerkt en gaat hij vervolgens rechtstreeks bij de werkgever in dienst? En blijft hij dezelfde of gelijksoortige werkzaamheden uitvoeren? Dan is sprake van opvolgend werkgeverschap. De opgebouwde rechten moeten dan mee worden genomen. De contracten bij het payroll bedrijf tellen dan dus mee om te bepalen of …

Wat is opvolgend werkgeverschap Lees meer »

Is er een ketenregeling bij payroll?

Net als bij een reguliere arbeidsovereenkomst, moet bij de de payroll overeenkomst de ketenregeling worden gehanteerd. Dit houdt in dat een medewerker maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd kan ontvangen in een periode van maximaal 3 jaar, voordat hij recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd. Het is een payroll organisatie niet toegestaan om …

Is er een ketenregeling bij payroll? Lees meer »

Welke regels gelden er door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

Deze wet is van kracht per 2020, om onderscheid te maken tussen payrolling en uitzenden. Het zijn twee verschillende arbeidsvormen. Deze nieuwe wetgeving kwam tot stand door de verregaande flexibilisering van de arbeidsmarkt. Eerdere maatregelen van het kabinet in Nederland om de flexibilisering terug te dringen werkten niet. De bedoeling van de WAB was om …

Welke regels gelden er door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)? Lees meer »

Welke CAO is van toepassing by Payroll?

Met payroll volg je altijd de cao van de inlener / opdrachtgever. Een payroll medewerker heeft daarom dezelfde primaire en secundaire voorwaarden als medewerkers direct in dienst bij de opdrachtgever. Wil je meer weten? Lees ons kennisartikel — Welke cao hoort bij payroll?

Payroll contract opzeggen, hoe werkt het?

Opzeggen van een payroll overeenkomst werkt hetzelfde als bij een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Bepaalde tijd Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan in basis niet tussentijds worden opgezegd; niet door de werkgever en niet door de werknemer. Wat kan er wel? Opzeggen in de proeftijd Ontslag (via UWV of kantonrechter) Wederzijds goedvinden (medewerker heeft …

Payroll contract opzeggen, hoe werkt het? Lees meer »

Hoe lang mag je via payroll werken?

Bij een payrollconstructie wordt de werknemer in dienst genomen door ons, het payrollbedrijf. Wij nemen vervolgens de werkgeversverplichtingen over van de opdrachtgever / inlener. De werknemer wordt dan door ons ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever om daar te werken. De duur van de inzet van de werknemer bij de opdrachtgever wordt bepaald in overleg …

Hoe lang mag je via payroll werken? Lees meer »