Uitleg loonstrook


1. Basisgegevens
Bovenaan de loonstrook staan je basisgegevens vermeld. De verwerkingsweek of periode, je NAW gegevens en de gegevens van Payper.

2. Looncomponent
Bij de looncomponenten staan je gewerkte uren vermeld. Let op, dit zijn allemaal bruto bedragen. In het voorbeeld heeft de werknemer 16 normale uren gewerkt. Het bruto uurloon staat vermeld onder Grondslag. 16 normale uren x 10 euro bruto = €160,- bruto. Naast de normale uren heeft de werknemer in het voorbeeld ook uitbetaalde vakantie uren, toeslag uren en overwerk uren.

Deze uren samen vormen het Totaal bruto loon: €464,00. 

3. Inhoudingen bruto loon
Van het brutoloon moeten nog inhoudingen worden afgehaald voordat we uitkomen bij het netto loon wat wordt overgemaakt op je bankrekening. 

  • Premie Plusregeling: In het voorbeeld bouwt de werknemer pensioen op in de Plusregeling. In de plusregeling draag je zelf ook bij aan je pensioen en daarom wordt er een bedrag ingehouden: € 138,24
  • Premie Whk: Het verplichte werknemersdeel van de premie voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten: €1,77
  • Loonheffing: Het bedrag welke aan loonheffing wordt ingehouden. In het voorbeeld wordt er €32,94 ingehouden op het bruto salaris.

De gewerkte uren minus de inhoudingen zoals loonheffing vormen samen het Totaal netto loon: €379,90. Bovenop het netto loon komen nog de netto vergoedingen. In het voorbeeld heeft de werknemer nog recht op reiskosten: 1 x €10. Hierdoor wordt er totaal € 389,90 uitbetaald.

4. Cumulatieven
Onder aan de loonstrook staan de cumulatieven vermeld. De cumulatieven geven een overzicht van wat je in het huidige jaar hebt verdiend. Daarnaast staat de opbouw van je vakantiedagen en vakantiegeld vermeld:

  • Vak. geld opbouw: Het bedrag aan vakantiegeld wat in de desbetreffende week is opgebouwd
  • Vak. dgn wettelijk opbouw: Het bedrag aan wettelijke vakantie uren wat in de desbetreffende week is opgebouwd
  • Vak. dgn BW opbouw: Het bedrag aan bovenwettelijke dagen wat in de desbetreffende week is opgebouwd

Uitgebreide uitleg loonstrook

Wil je precies weten wat alles in de loonstrook betekent? Download de volledige uitleg van de loonstrook