Nieuwe werkwijze voor chauffeurs die door Frankrijk rijden

Sinds 1 juli 2016 zijn de regels voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs in Frankrijk veranderd. Werkgevers moeten aan nieuwe verplichtingen voldoen wanneer hun werknemers als vrachtwagenchauffeur door Frankrijk rijden. Deze bestaan uit een minimumloon en administratieve verplichtingen. Dit geldt ook voor uitzendondernemingen die uitzendkrachten bemiddelen naar internationale transportbedrijven die hen vervolgens door Frankrijk laten rijden. De nieuwe regels zijn van toepassing op chauffeurs die in dienst zijn van niet Franse bedrijven die vervoer verrichten naar en vanuit Frankrijk.

Wat betekent dit concreet voor intermediairs?
Conform de Detacheringsrichtlijn dient het loon van de uitzendkracht te voldoen aan het minimumloon in het ontvangende land. Het minimumloon dat per 1 juli is vastgesteld is €9,67 per uur. Dit kan in de toekomst wijzigen. Onkostenvergoedingen mogen niet worden meegerekend tot dit minimum uurloon.

Volgens de nieuwe regels moeten de volgende documenten aanwezig zijn in het voertuig van de chauffeur:

  • Kopie arbeidsovereenkomst;
  • Kopie van het detacheringsattest;
  • Kopie van een recente loonstrook.

Detacheringsattest
Iedere chauffeur die door Frankrijk rijd dient op het voertuig een kopie te hebben van het detacheringsattest. In dit attest staan de gegevens van de chauffeur vermeld, het bruto uurloon en de gegevens van de Franse vertegenwoordiger. Indien de chauffeur niet over bovenstaande documentatie beschikt, en er is een controle onderweg, dan wordt er een boete opgelegd. Het is dus erg belangrijk dat bovenstaande zaken tijdig worden geregeld.