PUBLICATIES


Wet werk & Zekerheid – Bent u voorbereid als werkgever?

Per 1 januari is het dan zover. Het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid treedt in werking wat betreft
flexibel personeel. Er verandert dan veel als het om tijdelijke contracten gaat. Vervolgens gelden er per 1
juli 2015 nieuwe regels vooral omtrent ontslagrecht, maar ook rondom de aanzegtermijn en de duur van
ketencontracten. Voor u als detaillist of eigenaar van een horecagelegenheid heeft dit op het gebied van uw flexibele personele schil meer gevolgen dan u in eerste instantie denkt. Bent u voorbereid?

 • Risicobeperking
 • Nieuwe wetgeving
 • Loondoorbetaling
 • Kantonrechter
 • Payrolling bij ontslag
 • Tips

Wet Werk & Zekerheid – Alles over flexibele arbeidsrelaties

Deze speciale Whitepaper “Alles over flexibele arbeidsrelaties en de Wet Werk & Zekerheid” is geschreven door arbeidsjuristen die gespecialiseerd zijn in flexibele arbeidsrelaties. Ook hebben de ervaren trainers van ARTRA en specialisten van Payper hun bijdrage geleverd. De informatie is hoofdzakelijk gericht op intermediairs. Want juist in deze branche wordt er veel gewerkt met flexibele contracten, uitzendovereenkomsten, nul urencontracten en min/max contracten. Ook is dit paper uitermate geschikt voor bedrijven en instellingen die alles willen weten over arbeidscontracten en de gevolgen van de nieuwe wetgeving. Deze kennis delen we graag met alle geïnteresseerden.

 • Alle typen contracten
 • Payrolling
 • Uitzendwerk
 • Modellen

Wet Aanpak Schijnconstructies

2015 was het jaar waarin de wet- en regelgeving van het arbeidsrecht groots is aangeapst. Ongetwijfeld is bijna elke organisatie in Nederland de afgelopen maanden direct of indirect in aanraking gekomen met de Wet Werk en Zekerheid, ‘liefkozend’ de WWZ genoemd. Er is al veel geschreven over deze wet en de mogelijke gewenste en ongewenste effecten ervan. Wij infomeren u graag nader.

 • Veranderingen per 1 juli 2015
 • Ketenaansprakelijkheid
 • Wettelijk minimumloon
 • De belangrijkste tip voor werkgevers

Gedeeld werkgeverschap ontzorgt

Uitzendorganisaties willen zich richten op hun corebusiness: het werven, selecteren
en inzetten van geschikte medewerkers. Maar er komt veel meer bij het ondernemen
kijken. Het verzorgen van de gehele administratie, kennis van wetgeving, kennis van
cao’s, HRM-vraagstukken, certificeringen enzovoort. Een hele klus om alle ballen zelf
de lucht in te houden, zeker in een markt waarin de concurrentie sterk is en de marges
onder druk staan. Het ‘gedeeld werkgeverschap’ ontzorgt. Welke trends zien we in de
uitzendbranche en wat zijn de voor- en nadelen van het gedeeld werkgeverschap?

 • Risicobeperking
 • Nieuwe wetgeving
 • Loondoorbetaling
 • Kantonrechter
 • Payrolling bij ontslag
 • Tips