Wet aanpak schijnconstructies


Alles over de veranderingen per 1 juli 2015

DOWNLOAD HET WHITEPAYPER


2015 was het jaar waarin de wet- en regelgeving van het arbeidsrecht groots is aangepast. Ongetwijfeld is bijna elke organisatie in Nederland de afgelopen jaren direct of indirect in aanraking gekomen met de Wet Werk en Zekerheid, ‘liefkozend’ de WWZ genoemd. Er is al veel geschreven over deze wet en de mogelijke gewenste en ongewenste effecten ervan. Wij informeren u graag nader.

Deze velden zijn verplicht *