Op blind date met rozen

Het staat al enige tijd in mijn agenda: aanstaande vrijdag, 8 maart, heb ik een date. Een date met een bijstandsvrouw. De datum is niet uit de lucht komen vallen. Het is dan Internationale Vrouwendag, een dag in het teken van solidariteit, gelijke rechten en empowerment. Een bijzondere editie want in 2019 bestaat het algemeen vrouwenkiesrecht 100 jaar. Daar hecht mijn date waarde aan. Ze wil dit vieren, want ze wil vooruit. Ze hoopt dat ik haar een duwtje in de rug kan geven, de bijstand uit. En dat gun ik haar, ook al ken ik haar (nog) niet.

Iedereen hoort gelijke kansen te hebben op de arbeidsmarkt. Of het nu gaat om sexe, etnische achtergrond, leeftijd, geaardheid of noem maar een thema waardoor je in een achterstandspositie kan worden geplaatst. Vanuit mijn bedrijf Payper ken ik de arbeidsmarkt van binnen en van buiten. Helaas zie ik dat er nog steeds mensen structureel buiten de boot vallen. Zo worden vrouwen, ondanks de veranderingen in de afgelopen 100 jaar, nog steeds niet gelijk behandeld aan mannen. Nederland neemt de 27ste plaats in op de wereldwijde ranglijst voor onderlinge gelijkheid. Internationale Vrouwendag mag dus, ook in ons land, nog even op de agenda blijven staan.

Stichting Brood en Rozen is opgericht omdat vrouwen in economisch en sociaal kwetsbare situaties met minder sterke netwerken, eerder in kansarme situaties belanden en aan de zijlijn van de maatschappij komen te staan. Brood en Rozen zet zich in om deze vrouwen een helpende hand te bieden. Zeker bijstandsvrouwen, vaak moeders, hebben niet het juiste zakelijke netwerk en lopen daardoor kansen mis. Enorm zonde, dus toen ik de uitnodiging ontving om deel te nemen aan het initiatief ‘Bijstandvrouw date Topman’ zei ik dan ook direct en volmondig ja.

Als werkgever geef ik graag alle vrijheid en ruimte voor ontwikkeling aan mijn medewerkers. Ik geloof in eigen ondernemerschap. Maar dit kan alleen maar tot bloei komen als elke individuele medewerker, ieder vanuit zijn of haar achtergrond, zich thuis voelt bij Payper. Dat hij/zij er bij hoort en er toe doet. Met het initiatief van Brood en Rozen kan ik mijn kennis, ervaring en netwerk inzetten voor een belangrijk maatschappelijk doel. Om vrouwen in de bijstand te ondersteunen om vol zelfvertrouwen en energie de arbeidsmarkt op te gaan en zo economisch zelfstandig te zijn.

Te beginnen met mijn date. Ik kijk ernaar uit om haar te ontmoeten. 

Edwin Schaap – CEO Payper