Jaarverslagen


Payper ziet een onverminderde vraag naar flexibele arbeid in de markt. In 2016-2017 komen er naar verwachting 200.000 banen bij, waarvan bijna de helft flexibele banen zijn. De Flexibele Schil is de afgelopen jaren met 10 procentpunt gegroeid waardoor nu meer dan een derde van de Nederlandse beroepsbevolking in de Flexibele Schil werkt. Het aandeel payroll-banen blijft naar verwachting 3% in de komende jaren. Door de stijging in het aantal banen blijft payroll een groeibranche.

In 2016 heeft Payper wederom een sterke groei gerealiseerd.  In 2016 is de omzet met 20% toegenomen tot €71 miljoen. Payper verwacht dat deze autonome groei zich in 2017 doorzet tot een omzetniveau van circa €90 miljoen.

Download Jaarverslag 2016

Edwin Schaap

Algemeen Directeur

“Het afgelopen jaar, 2016, was een ontzettend succesvol jaar. Met Payper One hebben we met de input van onze klanten de basis gelegd om behoeftes van onze klanten en medewerkers in te vullen. We zijn trots op Payper, trots op de medewerkers en  trots op onze klanten voor deze ontwikkeling. 

Eric Snoeren

Financieel directeur

“In 2016 is Payper uitgeroepen tot snelste groeier in de flexbranche. In 2016 zaten we op een groei van 20%, 71 miljoen, conform onze strategie. Deze groei zet zich door in 2017. Payper wil groot worden en een groot werkgever zijn. Door middel van de succesvolle obligatie emissie in 2016 is het mogelijk om deze ambitie waar te maken, daar zijn we enorm trots op.”

Peter Hulsbos

Raad van Advies

“Payper staat positief in de markt. Vol ambitie op zoek naar groei, naar innovatie, en met de zaakjes goed op orde. Payper heeft een groep mensen die gezamenlijk willen winnen – het grootste goed dat een organisatie kan hebben. Payper gaat haar groeiambitie waarmaken.”


In DIENST
0
FLEX WERKNEMERS
DE EBITDA BEDROEG
0
IN 2016

De omzet bedroeg
0
in 2016

PAYPER HEEFT
0
KLANTEN
Download Jaarverslag 2016

Deel ons jaarverslag!