Payper als employability partner van NAC

Twee jaar lang heeft de naam Payper achter op het shirt van NAC gestaan. Payper, met de wortels in Breda, is natuurlijk erg trots op deze samenwerking. Toch is dit jaar besloten om de samenwerking anders vorm te geven. In plaats van rugsponsor is Payper nu Employability Partner van NAC.

Als Employability Partner worden de krachten van NAC en Payper gebundeld onder andere ingezet voor sociale projecten zoals het participatie project ‘Niemand Buitenspel’.

"Payper en NAC helpen bij het bemiddelen en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt"

Niemand Buitenspel
Niemand Buitenspel is een participatieproject van NAC voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens het project Niemand Buitenspel wordt men in een periode van 3 maanden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Gedurende dit project gaat de kandidaat diverse werkzaamheden verrichten bij NAC om zich klaar te maken voor de arbeidsmarkt. De kandidaat ontvangt daarnaast CV en sollicitatie trainingen verzorgd door Payper.

Het complete traject wordt gevolgd door zowel een coach als een projectcoördinator. Voor elke kandidaat wordt een persoonlijke route uitgestippeld met daarin concrete doelstellingen met als einddoel doorplaatsing naar een bedrijf en het ontvangen van een arbeidsovereenkomst.

Het netwerk van bedrijven die samenwerken met Payper wordt ingezet om een potentiële werkgever te vinden voor de kandidaat. Payper, expert op het gebied van flexibele arbeid, ontzorgt werkgevers door het uit handen nemen van het juridisch werkgeverschap. De werkgever kan daarom risicovrij de kandidaat in dienst nemen. Daarnaast is het mogelijk om loonkostensubsidie te ontvangen en sluit het project aan op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wat positief bijdraagt aan de reputatie van de werkgever.

Wanneer een kandidaat uiteindelijk uitstroomt, komt er een nieuwe kandidaat voor in de plaats. Aan het project is daarom geen einddatum gekoppeld. De afgelopen jaren zijn ruim 75% van alle deelnemers succesvol uitgestroomd.

Met Payper en NAC als employability partners werken we aan een gezond en vitaal leefklimaat, talentontwikkeling en respectvol samenleven in de gemeente Breda.

Kan ‘Niemand Buitenspel’ ook iets voor jou betekenen?
Steeds meer ondernemingen zijn op zoek naar een concrete invulling om MVO succesvol te kunnen bedrijven. De projecten van [email protected] zijn een podium voor het regionale bedrijfsleven om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door middel van sponsoring aan één van de maatschappelijke projecten ondersteunt jouw bedrijf de regionale samenleving.


Meer weten over het participatieproject Niemand Buitenspel of zelf een bijdrage leveren? Neem gerust contact op met [email protected]