Payrolling in de moderne, flexibele arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt van nu

Verschillende werkplekken, diverse werktijden. Flexibiliteit is het sleutelwoord van de moderne arbeidsmarkt. Niet langer overheerst de traditionele 9 tot 5 mentaliteit; tegenwoordig wordt verwacht dat werknemers flexibel inzetbaar zijn. Deze flexibilisering hangt in de publieke sector samen met een andere ontwikkeling: decentralisatie. Waar komen deze ontwikkelingen vandaan en hoe spelen organisaties erop in?

Blijven groeien ondanks bezuinigingen
Bezuinigingen realiseren, maar toch blijven groeien als organisatie. Begrippen die niet samen door één deur lijken te kunnen, maar de moderne arbeidsmarkt vraagt om creatieve oplossingen. Om te blijven groeien in een arbeidsmarkt die wordt overheerst door flexibilisering en decentralisatie, zal de bedrijfsvoering gedeeltelijk moeten veranderen. En jawel, dat kan prima terwijl er bezuinigingen worden doorgevoerd.

Decentralisatie houdt in dat steeds minder bevoegdheden centraal plaatsvinden. Aparte vestigingen of onderdelen van een organisatie voeren deze werkzaamheden uit. Dit vraagt om flexibele inzet van werknemers. Lastig, want u wilt geen risico lopen door werknemers aan te nemen, die u vervolgens niet erg lang nodig blijkt te hebben. Gelukkig vallen die risico’s wel mee. De Nederlandse wet- en regelgeving creëert zelfs voordelen als het op flexibele arbeid aankomt, vooral wat betreft werkgeversrisico’s en bezuinigingen.

De arbeidsmarkt van nu is de arbeidsmarkt van flexibiliteit. Dit kan erg positief zijn, mits de moderne arbeidsmarkt optimaal wordt benut. Voor sommige werknemers kan een flexibel arbeidscontract echter meer onzekerheid met zich meebrengen. Om flexibele arbeidscontracten in de toekomst zo voordelig mogelijk voor iedereen te maken, moet de arbeidsmarkt specifiek worden ingericht om die onzekerheden op te vangen.

Flexibel, maar zeker

Iedereen wordt op die manier aangesproken om zichzelf voortdurend te verbeteren. Continue ontwikkeling wordt in de hand gespeeld. Flexibel werken wordt met de juiste middelen winstgevender dan ooit. Om dit te bewerkstelligen, moet de moderne arbeidsmarkt volgens de ABU aan drie pijlers voldoen:

  • Een evenwichtige arbeidsmarkt

    bezorgt iedereen dezelfde basiszekerheden met betrekking tot scholing, pensioen en arbeidsongeschiktheid.

  • Een ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt

    houdt in dat alle werkenden met regelmaat investeren in hun eigen ontwikkeling en hierin ook ondersteund en aangemoedigd worden.

  • Een inclusieve arbeidsmarkt

    stelt iedereen in staat om op zijn eigen niveau mee te doen.

Zo wordt iedereen in de ideale moderne arbeidsmarkt aangesproken en ondersteund om het maximale uit zichzelf te halen. Dankzij branchegerichte kennis van de flexibele arbeidsmarkt weet Payper flexibiliteit met zekerheid te creëren.

Payper: payrolling met visie

Als payrollingbedrijf denkt Payper mee met bedrijven en hoe zij verder kunnen groeien, ondanks veranderingen in de arbeidsmarkt als flexibiliteit en decentralisatie. Meer weten? Download dan onze ‘Whitepayper’ vol nuttige informatie over de arbeidsmarkt van nu. Met Payper als sparringpartner op het gebied van HR vormt het beheren van flexibele arbeidskrachten geen enkel probleem meer. Ook niet in de publieke sector.