Wet- & regelgeving

Prinsjesdag 2021

Gisteren zijn op Prinsjesdag de miljoenennota en het belastingplan 2022 gepresenteerd. We hebben de belangrijkste veranderingen voor HR voor je op een rij gezet.

Leestijd ongeveer

De belangrijkste veranderingen voor HR op een rij.

Corona steunpakket stopt

CORONA STEUNPAKKET STOPT

Omdat er in de strijd tegen corona steeds meer gevaccineerden komen, veranderen ook de maatregelen waarmee wij als maatschappij te maken krijgen. Omdat deze nieuwe maatregelen een stuk minder ingrijpend zijn voor de economie, wordt steun zoals de NOW, niet meer verlengd in 2022. Het afschaffen van deze steunmaatregelen versnelt naar verwachting de terugkeer naar een gezonde economische dynamiek.

Sneller zekerheid voor flexwerkers

MEER ZEKERHEID VOOR FLEXWERKERS

Bij ABU en NBBU aangesloten uitzendbureaus gaan vanaf 2022 de SER-adviezen in grote lijnen in de praktijk brengen. De totale duur van fase A contracten wordt verkort van 78 naar max. 52 weken. De maximale duur van fase B contracten gaat van 4 naar 3 jaar. De inlenersbeloning wordt uitgebreid (denk aan de thuiswerkvergoeding), arbeidsvoorwaarden gaan erop vooruit en er komt een betere pensioenregeling. Kortom: uitzenden schuift op naar payrolling.

Stimulering Arbeidsmarktpositie

STIMULERING ARBEIDSMARKTPOSITIE (STAP)

Vanaf 1 maart 2022 kunnen mensen, zowel werkenden als niet-werkenden, zelfstandig een scholingsbudget van maximaal € 1.000,- aanvragen. Zij kunnen dit budget gebruiken om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het STAP-budget (STimulering ArbeidsmarktPositie) kan één keer per persoon per jaar worden aangevraagd bij UWV.

Na goedkeuring wordt het bedrag rechtstreeks betaald aan het (gecertificeerd) opleidingsinstituut.

Het STAP-budget vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

Thuiswerkvergoeding

THUISWERKVERGOEDING WORDT EEN BLIJVERTJE

Het kabinet introduceert vanaf 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkvergoeding van maximaal 2 euro per dag. Precies het bedrag dat het Nibud eerder heeft berekend. Voor de kosten voor het inrichten van een thuiswerkplek bestaan al zogenoemde gerichte vrijstellingen. De werkgever kiest per werkdag of er een thuiswerkvergoeding wordt toegepast of een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Het is niet mogelijk om beide onbelaste vergoedingen op één dag toe te passen

We kennen de 128-regeling al van de reiskosten. Wanneer een werknemer ten minste 128 dagen per kalenderjaar naar een vaste werkplek reist kan deze daarvoor een een vaste onbelaste reiskostenvergoeding ontvangen alsof hij 214 dagen per kalenderjaar reist. Voor de thuiswerkvergoeding komt er een vergelijkbare regeling.

Betaald ouderschapsverlof

BETAALD OUDERSCHAPSVERLOF

Vanaf 2 augustus 2022 zijn de eerste negen weken ouderschapsverlof, van de totaal 26 weken, betaald. Beide ouders krijgen gedurende deze periode een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon.

Belangrijk: de eerste negen weken worden alleen vergoed, wanneer deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.

Opschorting 30% bij overwerk

OPSCHORTING 30% HERZIENINGSSITUATIE BIJ OVERWERK

Werkgevers betalen sinds 1 januari 2020 als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Om misbruik te voorkomen is in deze regeling ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.

Om te voorkomen dat, ten gevolge van de coronacrisis, bijvoorbeeld bedrijven in de zorg hierdoor in de problemen kwamen, werd deze regeling tijdelijk helemaal opgeschort. Vanaf 1 januari 2022 geldt de 30%-toets weer voor alle werkgevers.

WKR

WERKKOSTENREGELING

Per 2022 geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom weer een vrije ruimte van 1,7% in plaats van 3%. Voor de fiscale loonsom boven de €400.000,- geldt een vrije ruimte van 1,81%. De tijdelijke verruimingen van de werkkostenregeling komen daarmee te vervallen.

Ontzorgen kleine werkgevers

ONTZORGEN KLEINE WERKGEVERS

Het kabinet komt kleine werkgevers* tegemoet in de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en reïntegratie van werknemers. Een belangrijk onderdeel van dit pakket is het verlagen van de kosten van arbeidsongeschiktheid voor werkgevers. Door de voor 2022 afgekondigde Aof-premiedifferentiatie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) betalen kleine werkgevers minder Aof-premie dan grote werkgevers. De verlaagde premie geldt vanaf 1 januari 2022.

* < 25 x het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar

Fiscale bijtelling lease auto's

FISCALE BIJTELLING LEASE AUTO’S

De fiscale bijtelling voor privégebruik van elektrische auto’s wordt stapsgewijs verhoogd tot die in 2026 voor alle auto’s gelijk is. In 2022 betekent dat een verhoging van 4% naar 16% over de cataloguswaarde tot €35.000. Boven de €35.000 wordt de fiscale bijtelling 22%.

De fiscale bijtelling in 2022 voor zonnecel auto’s en auto’s op waterstof wordt ook verhoogd met 4% tot 16% over de gehele cataloguswaarde. De fiscale bijtelling voor de overige auto’s blijft net als in 2021 22% voor auto’s met de datum eerste toelating in 2022.

SLIM subsidie

SLIM SUBSIDIE

Ook in 2022 stelt het demissionaire kabinet geld beschikbaar voor de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). In de Rijksbegroting SZW staat vermeld dat er volgend jaar weer € 49 miljoen beschikbaar is voor de subsidieregeling.

Met deze SLIM scholingssubsidie kunnen ondernemers de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date houden, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool oprichten.

benieuwd wat dit voor jouw bedrijf betekent?

Onze medewerkers gaan graag met jou het gesprek aan over bovenstaande ontwikkelingen en de consequenties jouw bedrijf. Heb je bijvoorbeeld vragen over payrolling, salarisadministratie of HR ondersteuning? Of wil je het werkgeluk binnen jouw organisatie verbeteren. Onze adviseurs maken graag tijd vrij om hier een keer vrijblijvend over te sparren!

wil je een adviesgesprek met een van onze consultants?

We vertellen je graag vrijblijvend hoe wij ‘zorgeloos payrollen’ voor jou kunnen waarmaken. Een half uurtje is genoeg want een goed idee heb je zo uitgelegd. Laat jouw gegevens achter en wij nemen contact met je op.

kim groot

bedankt voor jouw interesse in Payper.

Wanneer je je gegevens hieronder achterlaat neem ik binnenkort contact met je op om jouw wensen volledig vrijblijvend te bespreken.

Kim, relatiemanager bij Payper

Berichtdetails:

Datum publicatie: 22 september, 2021
Gewijzigd: 9 februari, 2023
Leestijd:
Categorie: ,