Schoolbesturen ontevreden over flexwet WWZ

Beleid Dekker en Bussemaker krijgt een onvoldoende

Directeuren in het onderwijs zijn zeer kritisch over het beleid van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker. Dekker krijgt met een 4,6 een zware onvoldoende, Bussemaker gaat ‘met de hakken over de sloot’  en krijgt een 5,7. Punten van kritiek zijn de invoering van het passend onderwijs, de rekentoets en de Wet Werk en Zekerheid.

Met name de Wet Werk en Zekerheid is een interessant probleem voor scholen. De gedachte achter de Wet Werk & Zekerheid is om flexkrachten sneller aan een vaste baan te helpen, maar in het onderwijs leidt het juist tot een tekort aan invallers. Scholen hebben geen geld om krachten in vaste dienst te nemen. Daarnaast ontbreekt de mogelijkheid om een invalkracht meerdere korte contracten aan te bieden.

Het gevolg is dat invallers alleen nog maar langdurige opdrachten willen aanvaarden. Leraren in vaste dienst durven zich niet meer ziek te melden omdat ze weten dat het vinden van vervanging lastig is. Een onwenselijke situatie voor zowel de invalkracht, de vaste leraren en de school. Er zijn oplossingen, maar deze vergen specifieke HRM kennis door de complexe wet- en regelgeving.

Onder de huidige wetgeving mogen schoolbesturen in drie jaar zes contracten aanbieden aan een invalkracht. Echter, een invalkracht inzetten voor een uur, een dag of een enkele week betekent dat er al één contract verspeeld is. Daarom is in de maanden januari, februari en maart de zogenoemde ‘ketenbepaling’ opgeschort. Dat betekent dat scholen in deze periode een onbeperkt aantal contracten aan mogen bieden, mits het om inval voor ziekteverzuim gaat en maximaal voor 14 dagen. Het gaat hier om een tijdelijke oplossing en geen structurele aanpak. Vanaf 1 april geldt de ketenbepaling gewoon weer en zijn we terug bij 6 contracten in 3 jaar.

Hoe kunnen scholen dit duurzaam inrichten?
Na 15 maart heeft Nederland een nieuw kabinet en kan de situatie veranderen. Echter, onder de huidige wet- en regelgeving is er wel degelijk een goede oplossing voor dit probleem. Payroll is een professioneel HRM-instrument dat voor het onderwijs uitkomst kan bieden.

Door gebruik te maken van payroll wordt de periode waarin scholen flexibiliteit hebben verlengd tot 5,5 jaar. In de eerste 78 weken kan zelfs een onbeperkte hoeveelheid contracten worden verstrekt, zodat enkele uren of dagen gemakkelijk ingevuld kunnen worden.

Door payroll in te zetten kan onderbezetting, wanneer nodig, opgevangen worden met de invalkrachten waar de school en de scholieren bekend mee zijn, en hoeven klassen niet meer naar huis gestuurd te worden.

Lees verder over onze dienstverlening voor het onderwijs >

Deel dit artikel