faq

jouw loonstrook begrijpen en controleren

Om jouw loonstrook te begrijpen en te controleren, is het noodzakelijk om bekend te zijn met de termen en cijfers erop. Een loonstrook toont het salaris dat je zult ontvangen en bevat belangrijke informatie voor jouw financiële situatie.

Bovenaan de loonstrook staan je basisgegevens vermeld. De verwerkingsweek of periode, je NAW gegevens en de gegevens van Payper.

Bij de looncomponenten staan je gewerkte uren vermeld. Let op, dit zijn allemaal bruto bedragen. In het voorbeeld heeft de werknemer 16 normale uren gewerkt. Het bruto uurloon staat vermeld onder Grondslag. 16 normale uren x 10 euro bruto = €160,- bruto. Naast de normale uren heeft de werknemer in het voorbeeld ook uitbetaalde vakantie uren, toeslag uren en overwerk uren.

Deze uren samen vormen het Totaal bruto loon: €464,00. 

Van het brutoloon moeten nog inhoudingen worden afgehaald voordat we uitkomen bij het netto loon wat wordt overgemaakt op je bankrekening. 

 • Premie Plusregeling: In het voorbeeld bouwt de werknemer pensioen op in de Plusregeling. In de plusregeling draag je zelf ook bij aan je pensioen en daarom wordt er een bedrag ingehouden: € 138,24
 • Premie Whk: Het verplichte werknemersdeel van de premie voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten: €1,77
 • Loonheffing: Het bedrag welke aan loonheffing wordt ingehouden. In het voorbeeld wordt er €32,94 ingehouden op het bruto salaris.

De gewerkte uren minus de inhoudingen zoals loonheffing vormen samen het Totaal netto loon: €379,90. Bovenop het netto loon komen nog de netto vergoedingen. In het voorbeeld heeft de werknemer nog recht op reiskosten: 1 x €10. Hierdoor wordt er totaal € 389,90 uitbetaald.

Onder aan de loonstrook staan de cumulatieven vermeld. De cumulatieven geven een overzicht van wat je in het huidige jaar hebt verdiend. Daarnaast staat de opbouw van je vakantiedagen en vakantiegeld vermeld:

 • Vak. geld opbouw: Het bedrag aan vakantiegeld wat in de desbetreffende week is opgebouwd
 • Vak. dgn wettelijk opbouw: Het bedrag aan wettelijke vakantie uren wat in de desbetreffende week is opgebouwd
 • Vak. dgn BW opbouw: Het bedrag aan bovenwettelijke dagen wat in de desbetreffende week is opgebouwd

Het kan voorkomen dat je de volgende termen tegenkomt op je loonstrook. Dit zijn bijzonderheden. Het kan komen dat er een correctie is doorgevoerd of dat er inhouding is verwerkt.

 • Correcties verrekend in volgende periodes

  Mededeling in welke week de correctie wordt verrekend.  De correcties verrekend in voorgaande periodes, kunnen betrekking hebben op aanvullingen of juist op correctie van uren/vergoedingen/pensioen/loonheffing.

  Voorbeeld: week 21 - €877,75 ontvangen. Door wijzigingen in week 21 recht op €1347,06. Verschil €496,31, dit wordt verrekend in week 22.

 • Rekening courant 

  Benaming voor een bedrag wat nog betaald dient te worden, dit kan komen door bijvoorbeeld een voorschot of andere inhoudingen waardoor je Payper nog geld schuldig bent.

Wil je precies weten wat alles in de loonstrook betekent? Download de volledige uitleg van de loonstrook.