faq

veelgestelde vragen over payrolling

Veel van onze klanten hadden vragen voordat ze klant werden. Logisch. Daarom hebben we de belangrijkste hier op een rijtje gezet. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

FAQ Category
 • All
 • Algemeen (6)
 • Wetgeving (5)
 • Kosten (4)
 • Contract (2)
 • Werknemer (2)
 • Ik wil overstappen van een ander payrollbedrijf naar Payper

  Je bent niet tevreden over je huidige payrollbedrijf en je wilt overstappen naar ons. Dat gaat vrij makkelijk, toch zijn er enkele regels waaraan moet worden voldaan. Allereerst moet de huidige overeenkomst met het huidige payrollbedrijf worden opgezegd. Dit moet schriftelijk gebeuren, en er moet rekening worden gehouden met de opzegtermijn die in de overeenkomst is vastgelegd.

  Als er werknemers betrokken zijn bij de overstap, moeten hun persoonsgegevens en arbeidsvoorwaarden worden overgedragen aan het nieuwe payrollbedrijf. Dit moet zorgvuldig en tijdig gebeuren, zodat er geen onnodige vertragingen ontstaan in de betaling van salarissen en premies. Het is daarnaast belangrijk om de werknemers te informeren over de overstap en hen gerust te stellen dat hun arbeidsvoorwaarden en -rechten onveranderd blijven. In de meeste gevallen behouden de werknemers hun huidige functie, salaris en andere arbeidsvoorwaarden, en gaan ze alleen over naar een andere payrollorganisatie.

  Wij zullen zorgvuldig de bestaande arbeidsvoorwaarden beoordelen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving en dat ze de werknemers voldoende bescherming bieden (people first). Eventuele discrepanties of onregelmatigheden zullen moeten opgelost voordat de werknemers worden overgedragen.

  Kortom, een overstap is niet erg ingewikkeld. Het is een process dat we samen doorlopen, waar wij onze kennis en ervaring inzetten om de transitie voor alle partijen zo vlot mogelijk te laten verlopen.

 • Payroll contract opzeggen, hoe werkt het?

  Opzeggen van een payroll overeenkomst werkt hetzelfde als bij een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer.

  Bepaalde tijd

  Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan in basis niet tussentijds worden opgezegd; niet door de werkgever en niet door de werknemer. Wat kan er wel?

  • Opzeggen in de proeftijd
  • Ontslag (via UWV of kantonrechter)
  • Wederzijds goedvinden (medewerker heeft geen recht op WW)

  Onbepaalde tijd

  Een werknemer kan opzeggen met inachtneming van de wettelijke (of in overeenkomst vastgelegde) opzegtermijn, zonder opgaaf van reden.

  De werkgever moet toestemming van het UWV of de kantonrechter hebben om op te mogen zeggen. Ook hier met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

 • Welke CAO is van toepassing by Payroll?

  Met payroll volg je altijd de cao van de inlener / opdrachtgever. Een payroll medewerker heeft daarom dezelfde primaire en secundaire voorwaarden als medewerkers direct in dienst bij de opdrachtgever.
  Wil je meer weten? Lees ons kennisartikel — Welke cao hoort bij payroll?

 • Hoe lang mag je via payroll werken?

  Bij een payrollconstructie wordt de werknemer in dienst genomen door ons, het payrollbedrijf. Wij nemen vervolgens de werkgeversverplichtingen over van de opdrachtgever / inlener. De werknemer wordt dan door ons ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever om daar te werken. De duur van de inzet van de werknemer bij de opdrachtgever wordt bepaald in overleg tussen de opdrachtgever en het payrollbedrijf.

  In principe is er geen wettelijke limiet gesteld aan de periode waarin een werknemer via payroll kan werken bij dezelfde opdrachtgever. Dit betekent dat een werknemer voor onbepaalde tijd via payroll kan werken bij dezelfde opdrachtgever, zolang de opdrachtgever en het payrollbedrijf aan alle wettelijke verplichtingen blijven voldoen.

  Het is wel belangrijk om te vermelden dat een werknemer die via een payrollconstructie werkt ook onder de ketenregeling van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) valt. Dit betekent dat de werknemer maximaal drie tijdelijke contracten kan hebben binnen een periode van drie jaar. Als de werknemer na drie tijdelijke contracten nog steeds voor dezelfde opdrachtgever wil werken, kan dit bijvoorbeeld via een vast contract bij het payrollbedrijf.

 • Waarom payroll offertes niet eenduidig zijn

  Omdat er flink wat factoren meespelen die de hoogte van het payroll tarief bepalen, is het vaak lastig om eenduidige payroll offertes te ontvangen. Dat maakt het lastig om een goede vergelijking te maken.

  Sommige payroll offertes roepen meer vragen op dan dat ze je antwoord bieden. Dat schiet niet op. Je wil natuurlijk weten welk aanbod het beste bij jouw organisatie past. En daar helpen wij graag bij! Wij stellen je de juiste vragen over jouw situatie en wensen, voor een overzichtelijke payroll offerte. Waarmee jij in staat bent een helder beeld te creëren over je payrollkosten.

 • Waar moet je op letten bij een payroll offerte?

  Het belangrijkste waar je op moet letten bij een payroll offerte is wat er allemaal in het payroll tarief zit inbegrepen. Dit verschilt namelijk erg per payrollbedrijf. In de omrekenfactor van payrolling zitten vaak werkgeverslasten, zoals pensioenen en premies. Maar ook kosten die je anders maakt voor je HR-afdeling. Zoals kosten voor HR-software en de inhuur van juridische kennis. Ook of een payroll bedrijf wel of niet gecertificeerd is, kan verschil maken in de kosten.

  Als je na wil gaan of de payroll offerte gunstig is, let er dan op of het volgende zit inbegrepen in de payroll offerte:

  • reserveringen voor vakantiegeld
  • werkgeverspremies
  • ziektekosten
  • pensioenlasten
  • verlofdagen
  • vakantiegeld
  • Of het vakantiegeld wel of niet zit inbegrepen, zorgt vaak voor een groot verschil in het tarief. Iets om extra op te letten. Want dan kunnen er later dus nog kosten bijkomen.
 • Wat is opvolgend werkgeverschap

  Heeft een medewerker eerst via een payroll organisatie gewerkt en gaat hij vervolgens rechtstreeks bij de werkgever in dienst? En blijft hij dezelfde of gelijksoortige werkzaamheden uitvoeren? Dan is sprake van opvolgend werkgeverschap. De opgebouwde rechten moeten dan mee worden genomen. De contracten bij het payroll bedrijf tellen dan dus mee om te bepalen of een medewerker al recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd.

 • Is er een ketenregeling bij payroll?

  Net als bij een reguliere arbeidsovereenkomst, moet bij de de payroll overeenkomst de ketenregeling worden gehanteerd. Dit houdt in dat een medewerker maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd kan ontvangen in een periode van maximaal 3 jaar, voordat hij recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd. Het is een payroll organisatie niet toegestaan om de uitzend cao te hanteren.

 • Welke regels gelden er door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

  Deze wet is van kracht per 2020, om onderscheid te maken tussen payrolling en uitzenden. Het zijn twee verschillende arbeidsvormen. Deze nieuwe wetgeving kwam tot stand door de verregaande flexibilisering van de arbeidsmarkt. Eerdere maatregelen van het kabinet in Nederland om de flexibilisering terug te dringen werkten niet. De bedoeling van de WAB was om flex minder flex en vast minder vast te maken.

  Met de WAB wilde de overheid flexibel personeel beter beschermen. Zij hebben nu meer zekerheid en dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun collega’s die vast in dienst zijn. Meer weten over de exacte maatregelen vanuit de WAB? Neem contact op met een van onze specialisten.

 • Welke kosten zijn van invloed op het payrolltarief?

  Allereerst belangrijk te vermelden is dat de kosten identiek zijn aan uw eigen kosten.

  Kosten van personeel zijn afhankelijk van de situatie van de medewerker. Zo speelt het aantal werkuren een rol. Maar ook het ‘soort’ medewerker. De tarieven voor studenten zijn bijvoorbeeld anders dan voor reguliere werknemers. De kosten worden beïnvloed door onder andere:

  • branche (CAO)
  • ziekterisico
  • ontslagrisico
  • vakantiegeld
  • vakantiedagen
  • adv-dagen
  • kort en bijzonder verlof
  • feestdagen
  • soort arbeidsovereenkomst (de duur ervan)
  • pensioen