Veelgestelde vragen

foto faq payper

FAQ

Veel van onze klanten hadden vragen voordat ze klant werden. Logisch. Daarom hebben we de belangrijkste hier op een rijtje gezet. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen
over Payrolling

Veelgestelde vragen
over Payrolling

Payrolling is een arbeidsvorm, waarbij een werkgever het werkgeverschap juridisch en administratief uit handen geeft. Een werkgever neemt zelf mensen aan, maar het payrollbedrijf regelt alles daaromheen. Bijvoorbeeld de arbeidscontracten, de personeels- en salarisadministratie en de  samenwerking met instanties. 

Ook de werkgeversrisico’s, zoals kosten bij verzuim, worden door het payrollbedrijf overgenomen. Wanneer een payrollwerknemer ziek is, zijn de verzuimkosten dus voor het payrollbedrijf en niet voor de werkgever.

De reden dat je voor payrolling kiest is divers.

Over het algemeen kies je ervoor, omdat je zoveel mogelijk tijd over wilt hebben voor je bedrijf en je medewekers. De administratieve rompslomp die er komt kijken bij het aannemen en in dienst hebben van medewerkers wordt veelal onderschat.

Daarnaast komt er bij het in dienst hebben van medewerkers veel meer kijken dan alleen de administratie. Wetgeving, CAO, contracten, juridische vraagstukken, ARBO dienst en begeleiding van zieke medewerkers, om maar even een paar zaken te noemen.

Financieel heeft het ook grote impact. Het werk, de leveranciers en vooral de risico's. Dat laatste wordt vaak sterk onderschat. Een verkeerd contract? De werknemer staat in zijn recht. Zieke medewerker? Geen goede begeleiding komt je duur te staan. Veel nieuwe medewerkers? Het dossier moet wel op orde zijn van al die nieuwe medewerkers.

Bedrijven denken vaak dat het met een stukje software en een accountant is opgelost. Helaas. Dat zijn slechts middelen. Kennis, kunde en ervaring is hetgeen noodzakelijk is om een goed werkgever te zijn.

En dat is nu juist wat payrolling biedt. Die is in al dit soort zaken gespecialiseerd.

Kies je voor payrolling via Payper, dan mag je rekenen op uitgebreide informatie en begeleiding, voor jou en je medewerkers.

De afspraken over samenwerking leggen we vast in een payrollcontract. We nemen medewerkers juridisch van je over, en dat betekent dat we alle administratieve- en juridische HR-zaken rondom het werkgeverschap voor je regelen. En we staan altijd klaar, wanneer je payrollmedewerkers vragen hebben. Of wanneer jij als werkgever wil sparren of advies nodig hebt. We zorgen ook voor de juiste begeleiding bij ziekteverzuim, arbeidsconflicten en juridische zaken.

Ondertussen is er op de werkvloer weinig te merken van payrolling. De processen binnen jouw organisatie voor het aannemen en aansturen van medewerkers veranderen niet. En payrollmedewerkers hebben dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere medewerkers.

Wanneer je als bedrijf iemand hebt aangenomen, nemen wij als payrollbedrijf die persoon juridisch over. We maken dan een arbeidsovereenkomst. En houden hierbij rekening met de juiste CAO en arbeidsvoorwaarden die ook voor andere medewerkers gelden. 

Ook het regelwerk voor HR nemen we over. Denk aan het berekenen en afdragen van de werknemerslasten. En aanmelding bij de Belastingdienst en een pensioenfonds. Maar ook de loonadministratie. Wij zorgen voor de loonstroken en jaaropgaven en maken salarissen over. 

Als werkgever ontvang je vervolgens een factuur voor onze payrolldienstverlening.

Hoewel er vaak wordt gedacht van wel, is dit meestal niet het geval. Als werkgever bespaar je met payrolling namelijk veel tijd. En werkgeversrisico’s. Zo hoef je zieke medewerkers niet door te betalen. Ook profiteer je soms van schaalvoordelen of automatisering. En bedenk je: je hebt geen of minder kosten voor HR-personeel of software. 

Het is dus belangrijk om een goede vergelijking te maken. Vaak blijkt payrolling voor veel werkgevers juist goedkoper dan medewerkers in vaste dienst. 
Benieuwd naar de kosten voor payroll voor jouw organisatie? We rekenen het je graag voor.

Uitzenden

Een uitzendbureau heeft een allocatiefunctie en is dus verantwoordelijk voor het actief bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

Er wordt een cao voor uitzendkrachten (ABU, NBBU) gevolgd, waarin het fasensyssteem mag worden toegepast. Dit zijn kortlopende contracten met weinig zekerheid. De medewerkers geniet dus niet dezelfde voorwaarden als jouw eigen medewerkers

Detacheren

Een detacheringsbureau heeft, net als een uitzendbureau, een allocatiefunctie (verantwoordelijk voor het actief bij elkaar brengen van vraag en aanbod.)

Een detacheringsovereenkomst is een uitzendovereenkomst volgens een cao voor uitzendkrachten. De overeenkomst heeft een duidelijke einddatum, de arbeidsvoorwaarden zijn vaak beter dan uitzenden en er is meestal een urengarantie besproken (meer zekerheid dan een uitzendkracht).

Een gedetacheerde werknemer heeft, in tegenstelling tot een uitzendkracht, wel een formele arbeidsrelatie met jou. Maar de zekerheden zijn beperkter ten opzichte van jouw eigen personeel. En heeft niet dezelfde voorwaarden.

Payrolling

De werkgever is zelf verantwoordelijk voor werving en selectie van werknemers. Een payrollbedrijf heeft dus geen allocatiefunctie. Pas wanneer de juiste match is gemaakt krijgt het payrollbedrijf een rol. Vaak heeft een payrollbedrijf overigens wel een recruitment afdeling. Dus u staat er niet alleen voor.

Een payrollbedrijf wordt dus uitsluitend tussen een werkgever en werknemer geplaatst om als administratieve maar ook juridische werkgever te dienen.

Een medewerker in dienst via een payrollbedrijf, maar geniet dezelfde arbeidsvoorwaarden als personeel dat je zelf in dienst hebt. De zekerheden van een medewerker zijn dus vele malen beter als die van een uitzendkracht of gedetacheerde.

Conslusie

In alle opzichten is payrolling de beste oplossing voor uw medewerkers.

Allereerst belangrijk te vermelden is dat de kosten identiek zijn aan uw eigen kosten.

Kosten van personeel zijn afhankelijk van de situatie van de medewerker. Zo speelt het aantal werkuren een rol. Maar ook het ‘soort’ medewerker. De tarieven voor studenten zijn bijvoorbeeld anders dan voor reguliere werknemers. De kosten worden beïnvloed door onder andere:

  • branche (CAO)
  • ziekterisico
  • ontslagrisico
  • vakantiegeld
  • vakantiedagen
  • adv-dagen
  • kort en bijzonder verlof
  • feestdagen
  • soort arbeidsovereenkomst (de duur ervan)
  • pensioen

Deze wet is van kracht per 2020, om onderscheid te maken tussen payrolling en uitzenden. Het zijn twee verschillende arbeidsvormen. Deze nieuwe wetgeving kwam tot stand door de verregaande flexibilisering van de arbeidsmarkt. Eerdere maatregelen van het kabinet in Nederland om de flexibilisering terug te dringen werkten niet. De bedoeling van de WAB was om flex minder flex en vast minder vast te maken.

Met de WAB wilde de overheid flexibel personeel beter beschermen. Zij hebben nu meer zekerheid en dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun collega’s die vast in dienst zijn. Meer weten over de exacte maatregelen vanuit de WAB? Neem contact op met een van onze specialisten.