Payrolling

Alles over Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en payroll

Payroll valt door de WAB-wetgeving niet meer onder de definitie van een uitzendovereenkomst. Er is nu een duidelijk verschil tussen uitzenden en payrollen. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van een allocatiefunctie en exclusiviteit.

Leestijd ongeveer

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 

Per 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht en die heeft behoorlijk wat veranderd. Voor flexwerkers en voor uitzend- en payroll organisaties. Eigenlijk kon iedere werkgever in Nederland de invloed ervan wel merken.

Deze nieuwe wetgeving kwam tot stand door de verregaande flexibilisering van de arbeidsmarkt. Aangezien maatregelen om de flexibilisering terug te dringen geen succes hadden, ging het kabinet terug naar de tekentafel.

Met de WAB wilde de overheid flexibel personeel beschermen. Zij hebben nu meer zekerheid en dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun collega’s die vast in dienst zijn. De bedoeling van de wet is om flex minder flex en vast minder vast te maken. De WAB heeft verschillende maatregelen om dit doel te bereiken. Een belangrijke maatregel is dat er voortaan onderscheid wordt gemaakt tussen uitzenden en payrolling.

Met invoering van de WAB is de insteek van payroll veranderd. Deze insteek wordt toegelicht in dit artikel en omschrijven we bij Payper als het Nieuwe Payroll.

Minder vast en minder flexibel: de 6 maatregelen van WAB

Door de WAB is vast minder vast en flexibel minder flexibel geworden. De nieuwe maatregelen moeten het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Er zijn daarom zes regels opgesteld om werknemers meer zekerheid te bieden en om werkgevers te sturen naar vaste contracten.

WAB maatregelen per 2020:

 1. Wijziging WW-premie: Vast contract lage WW-premie, flexibel contract hoge WW-premie.
  Hiermee is flexibel werk duurder geworden. En wordt het aantrekkelijker gemaakt om werknemers een vast contract te geven.
 2. Versoepeling ontslagrecht: cumulatiegrond
  Deze negende ontslaggrond maakt het voor werkgevers mogelijk om combinaties te maken van de overige acht ontslaggronden om toch tot ontslag te kunnen overgaan.
 3. Transitievergoeding vanaf 1e werkdag
  Een medewerker heeft nu vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding bij ontslag.
 4. Ketenregeling teruggedraaid: weer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar
  Er mogen weer 3 contracten worden aangeboden in maximaal 3 jaar, voordat een contract voor onbepaalde tijd aangeboden moet worden.
 5. Payrollwerknemer: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
  Payroll medewerkers krijgen dezelfde rechtspositie en dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers in vaste dienst.
 6. Oproepwerknemers: minimale oproeptermijn en aanbod voor vaste uren na 12 maanden
  Een oproepkracht mag maximaal een jaar op oproepbasis werken. Tenzij de medewerker zelf daarna flexibel wil blijven werken. Ook is de oproeptermijn verruimd naar 4 dagen.

Het Nieuwe Payroll

Payroll valt door de WAB-wetgeving niet meer onder de definitie van een uitzendovereenkomst. Er is nu een duidelijk verschil tussen uitzenden en payrollen. Hierbij wordt gekeken naar de volgende 2 belangrijke elementen:

 1. Is er sprake van een allocatiefunctie (het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt)?
 2. Is er sprake van exclusiviteit (werken voor slechts één opdrachtgever)?

Is er geen sprake is van een allocatiefunctie, dus de organisatie werft en selecteert zelf zijn payroll medewerkers? En deze medewerkers werken alleen voor deze organisatie? Dan is er sprake van een payrollovereenkomst. Payrollwerknemers mogen alleen met toestemming van de opdrachtgever ergens anders werken.

De ABU-cao, het fasensysteem en de inlenersbeloning mogen niet meer worden toegepast. In plaats daarvan geldt nu het ketensysteem. En dat betekent dat alle arbeidsvoorwaarden van de opdrachtgever moeten worden overgenomen.

Een gevolg was alleen, dat een groot deel van de payroll organisaties ervoor koos om zich voortaan als uitzendbureau te profileren. Voor zo’n payrollbedrijf, dat zich voordoet als uitzendbureau, is het alleen niet mogelijk om op de juiste manier te voldoen aan de twee eerder genoemde voorwaarden voor een payrollovereenkomst.

Bij Payper wilden we werkgevers en werknemers in Nederland niet tekort doen. Wij introduceerden daarom: Het Nieuwe Payroll. Dit is zuivere payroll, volledig volgens de WAB-wetgeving, die een win-win situatie biedt voor de werkgever én werknemer.

Wat is er veranderd met het Nieuwe Payroll?

Met de nieuwe wetgeving is het simpelweg niet meer mogelijk voor payrollorganisaties om uitzendovereenkomsten aan te bieden aan werknemers en dus ook niet het fasensysteem toe te passen. Maar als payrollbedrijf mag je wel een payrollovereenkomst aanbieden. Deze overeenkomst valt binnen de ketenregeling en de arbeidsvoorwaarden van deze overeenkomst moeten compleet overeenkomen met die van werknemers in vaste dienst.

Best een verandering, maar het biedt werkgevers wel een mooie kans om werknemers aan zich te binden. Want gelijke arbeidsvoorwaarden zorgen voor tevreden werknemers en een fijne werksfeer.

Er is geen onderscheid meer, iedereen ‘hoort erbij’. Je behoudt zo je talenten en dat levert weer een productievere en effectievere organisatie op. Goed personeel dat met plezier werkt is tenslotte doorslaggevend voor het succes van elke organisatie.

En dat allemaal dus, zonder dat je als werkgever inlevert op flexibiliteit of je werkgeversrisico’s verhoogt. Een win-win situatie dus. Kortom, met het Nieuwe Payroll hebben we de uitdagingen van de WAB omgezet in kansen:

• Tevreden medewerkers en een fijne werksfeer,
• Het binden van goede medewerkers zo lang als nodig.
• (En daardoor) een productievere en effectievere organisatie.

Waarom het Nieuwe Payroll?

Het Nieuwe Payroll van Payper staat voor zekerheid zonder verlies van flexibiliteit. Dit
geldt zowel voor werkgevers als werknemers. En dat is gunstig. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Goed personeel is schaars en wil je aan je binden, zo lang als de werkzaamheden daarom vragen.

Maar hoe kun je medewerkers aan je organisatie binden zonder direct iedereen een vast contract aan te bieden? Hoe geef je medewerkers zekerheid en behoud je toch je flexibele schil? Het Nieuwe Payroll van Payper is hiervoor de oplossing.

Meer weten over het Nieuwe Payroll?

Neem zeker contact op, als je een vraag hebt over payrolling, WAB of het Nieuwe Payroll. We beantwoorden ze graag!

Berichtdetails:

Datum publicatie: 15 november, 2022
Gewijzigd: 23 februari, 2023
Leestijd:
Categorie: