Wat is de ET-regeling en hoe werkt het?

De ET-regeling. Mogelijk heb je ervan gehoord maar weet je niet precies wat het inhoudt en wat de mogelijkheden zijn. We brengen je daarom kort en krachtig op de hoogte van wat de ET-regeling inhoudt, hoe het werkt en wat de voordelen zijn voor jou en je flexwerkers.

Wat is de ET-regeling?

ET is de afkorting voor extraterritoriaal. Het is een fiscale regeling die het mogelijk maakt om flexwerkers die in het buitenland wonen en tijdelijk in Nederland werken, een belastingvrije vergoeding te geven voor extra kosten die gemaakt worden omdat zij tijdelijk buiten het land van herkomst werken. Denk aan de reiskosten, dubbele huisvestingskosten en hogere kosten voor levensonderhoud.

In de uitzend cao staan mogelijkheden om deze buitenlandse flexwerkers tegemoet te komen. Je mag als werkgever namelijk een deel van het brutoloon inhouden en netto weer uitruilen. Zo houdt de flexwerker meer nettoloon over om de extra kosten te vergoeden. De ET-regeling is een (financieel interessante) kans voor uitzendbureaus om flexwerkers uit het buitenland aan te trekken. Ideaal als je veel aanvragen hebt maar deze niet kan invullen.

Hoe werkt de ET-regeling?

Als je een medewerker uit het buitenland aan het werk zet in Nederland dan wordt deze medewerker dus geconfronteerd met extra kosten. Om de flexwerker tegemoet te komen mag je als werkgever deze kosten ‘uitruilen’ oftewel compenseren. Tot nu toe is het best helder. Je mag de uitruil echter alleen doen als je voldoet aan een aantal regels. Hier begint vaak de valkuil van de ET-regeling. Want het zijn nogal wat regels waarmee je gemakkelijk de mist in kunt gaan.

Toch kan het simpel! In de basis heb je 3 kosten die in te ruilen zijn: reiskosten, huisvestingskosten en de kosten voor levensonderhoud. De reiskosten en huisvestingskosten verschillen per flexwerker. De kosten voor levensonderhoud staan wel vast en worden door de overheid bepaald. Het levensonderhoud is in Nederland veel hoger dan in Oost-Europese landen. Deze extra kosten mag je dus uitruilen of compenseren voor de flexwerker.

De regels

Mag je dan alle bruto bedragen zomaar uitruilen? Nee, dat mag niet zomaar. Je mag maximaal 30% van het brutoloon uitruilen. Daarbij is het wel een eis dat de flexwerker minimaal het wettelijk minimumloon overhoud. Alles boven het wettelijk minimum mag worden gebruikt om de gemaakte kosten van de flexwerker uit te ruilen volgens de ET-regeling. Ook zitten hier natuurlijk wel rekenregels aan vast. Zo mag het bedrag wat je uitruilt maximaal 81% zijn van de 100% waarde.

Simpel gezegd, als je 100 euro bruto wilt uitruilen dan gebruik je maximaal een bedrag van 81 euro om uit te ruilen. Na de uitruil boek je wel de 100 euro netto op. In dit voorbeeld gebruiken we een makkelijk rond getal maar het salaris van een flexkracht verschilt soms per week en het zijn helaas geen ronde bedragen. Het juist toepassen van de ET-regeling is dus best een uitdaging! Ruil je minder uit dan toegestaan dan is dat geen ramp maar laat je kansen liggen, gelukkig levert het geen problemen achteraf op. Mocht je teveel uitruilen dan kun je tegen ongewenste boetes en nabetalingen aanlopen.

Wat levert de ET-regeling op?

De ET-regeling is zowel gunstig voor jou als voor je flexwerker. Voor jou, als intermediair biedt het een aangename kostenbesparing op. De bruto loonsom van je flexwerker neemt af waardoor je minder premies hoeft af te dragen. Gevolg is dat je geniet van een lagere kostprijs.

Je flexwerker geniet dankzij de regeling weer van een hoger nettoloon. De ET-regeling maakt het voor buitenlandse krachten interessant om naar Nederland te komen om te werken. Als uitzender heb je dus een goed argument naar de flexkracht om voor je te komen werken terwijl jij geniet van de lagere kostprijs en dus uiteindelijk meer omzet.

De ET-regeling is daarom een win-win. Zorg er wel voor dat je alle rekenregels kent voordat je aan de slag gaat met de ET-regeling. Zorg voor een heldere berekening op de loonstrook, dan wordt je later niet verrast door de Belastingdienst.

Uitbesteden

Ben je onzeker over de juiste verwerking van de ET-regeling dan kun je ervoor kiezen om de administratie hiervan uit te besteden. Dit kan bij een accountant of een payroll organisatie.

Voordeel van het uitbesteden bij een payroll organisatie is dat zij naast de administratie, ook het juridisch werkgeverschap, en daarmee alle risico’s overnemen. Zo heb je de zekerheid dat je flexwerkers correct worden verloond en dat jij nog steeds geniet van die scherpe kostprijs zonder onverwachte verassingen van de Belastingdienst.

Benieuwd naar de mogelijkheden van de
ET-regeling voor jouw organisatie?

Ik ga graag het gesprek met je aan om de toepassing en mogelijkheden
van de ET-regeling te bespreken.

Pascal Peeters

Senior Salesmanager