Zakelijke dienstverlening groeien met payroll

Zorgeloos groeien

Blijven groeien in de zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening is even divers als ondernemend. Al drie jaar wordt er onafgebroken meer omzet gedraaid door de zakelijke dienstverleners. De groei nam wel af in het laatste jaar maar toch zijn de ondernemers in de zakelijke dienstverlening positief gestemd over 2017. Ruim 30 procent van de ondernemers verwacht in 2017 meer omzet te behalen dan in 2016 aldus het CBS in de Kwartaalmonitor Zakelijke dienstverlening.

Het ondernemersvertrouwen is sinds eind 2013 onafgebroken positief. Het ondernemersvertrouwen in de zakelijke diensten is opgebouwd uit de gerealiseerde omzet en het economisch klimaat van 2016 en de verwachte ontwikkeling van de omzet in het eerste kwartaal van 2017.

Ondanks het vertrouwen moet een onderneming wel klaar zijn om de verwachte groei door te maken. Snelle groei van een onderneming brengt zo zijn groeipijnen met zich mee. De ondernemer moet kritisch naar de interne organisatie kijken. Zijn de huidige interne werkprocessen nog wel passend en efficiënt voor de onderneming om de groei door te maken? Is de huidige personele bezetting nog wel passend om door te groeien? Dit zijn vragen die op de ondernemer afkomen bij een groeiende onderneming. Met name het personele vraagstuk is voor de ondernemer een lastig te tackelen probleem.

Duurzaam groeien?
Hoe vang je de pieken en dalen in de onderneming op? Hoe regel je de werkgeversrisico’s en kostenbeheersing? Hoe ga je om met arbeidsflexibiliteit problemen en met de bijbehorende administratieve rompslomp? Maar bovenal: hoe zorg je ervoor dat de werknemers optimaal van waarde zijn én blijven voor de onderneming?

De ondernemer bezit vaak zelf niet de kennis of tijd om deze vragen te beantwoorden. De vragen veranderen hierdoor in zorgen. Deze zorgen zijn echter simpel weg te nemen, namelijk het in de arm nemen van een kundige partij die de werkgeversrisico’s kan wegnemen en tevens een kennispartner is op het gebied van HR. Het antwoord is payroll.  

Strategisch naar HRM kijken
Waarom payroll? Bij het woord payroll ontstaan vaak misvattingen. De payrollbranche is voor veel ondernemers nog ondoorzichtig. Wat een boer niet kent… Helaas is hierdoor een misplaatst beeld ontstaan over payroll. De meest voorkomende misverstanden over payroll zijn de kosten, het missen van binding met eigen werknemers en dat payroll alleen past bij een grote organisatie.

Dit is een gemiste kans want payroll tackelt alle problemen van een groeiende organisatie. Met payroll kan een ondernemer zonder zorgen extra personeel aannemen tijdens een piekperiode. Mocht het werk toch teruglopen dan zit de ondernemer niet vast aan deze werknemer. De payroll organisatie neemt het juridisch werkgeverschap op zich, dus ook de risico’s die daarbij komen kijken. Bij ziekte wordt de kandidaat door de payroll organisatie doorbetaald. Het payrollbedrijf heeft ook de verantwoordelijkheid om een werknemer binnen de contractperiode te begeleiden naar ander werk. Het klopt dat payroll geld kost. Maar voor deze vergoeding verkleint de ondernemer het eigen risico. De volledige personeelsadministratie wordt door de payroll organisatie uit handen genomen. Geen zorgen meer over complexe wet- en regelgeving, afdrachten van loonbelasting of werkgeverspremies meer. Deze verantwoordelijkheden liggen bij de payrollorganisatie. Daarom is payroll goed toepasbaar voor groeiende MKB bedrijven en niet alleen voor de grote jongens!

Herkenbaar probleem en loopt u zelf ook met zorgen rond over uw personeel? Blijf er niet mee zitten!
We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden van payroll. Payper is actief in verschillende branches. Door deze branche ervaring hebben we over de jaren kennis opgedaan op het gebied van branche specifieke personele vraagstukken. Onze professionals zijn benieuwd waar u tegenaan loopt. We gaan graag samen met u aan de slag om de personele vraagstukken binnen uw groeiende organisatie te tackelen. Payper ontzorgt. Samen groeien we verder!

Voor vragen kunt u contact opnemen met Chiel Versteeg via [email protected]