persoonsgegevens

privacy &
cookies

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees hier welke gegevens we van u bewaren en welke maatregelen wij hebben getroffen om uw gegevens te beschermen. 

Dit is de website van Payper B.V

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees hier welke gegevens we van u bewaren en welke maatregelen wij hebben getroffen om uw gegevens te beschermen.

Bij een bezoek op onze website bewaren wij de volgende informatie:

  • uw e-mailadres indien u per mail met ons communiceert
  • alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
  • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt.
  • alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt hebt.
  • het IP-adres, User Agent (type van browser welke u gebruikt).

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op het internet.

We hebben een reeks nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Indien wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen de SSL veiligheidsmaatregelen treffen.

Bij een bezoek op onze website bewaren wij de volgende informatie:

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben de bezoekers van onze website toegang op alle informatie die wij van hen bijhouden en de mogelijkheid vergeten te worden of om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Als u toegang wenst tot deze informatie, wenst vergeten te worden of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op onderstaand vermelde adres. Wij voeren het verzoek binnen de wettelijke bepalingen uit.

Als u zich heeft opgegeven voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten, dan kunt u zich daarvoor afmelden via de afmeldmogelijkheid in de mail die u daarover ontvangt.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed u verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten.

Als u vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', kunt u altijd contact opnemen met:

Payper B.V.
Reduitlaan 44
4814 DC Breda
+31 (0)76-544 93 45
info@payper.nl

Hoe kunt u ons bedrijf contacteren voor wat dit privacy-beleid betreft?

Wenst u te reageren of informatie te bekomen aangaande één van de hiervoor beschreven praktijken, dan kunt u ons per brief contacteren:

Payper B.V.
Reduitlaan 44
4814 DC Breda
+31 (0)76-544 93 45
info@payper.nl

Communicatie per brief

Als u via het web uw postadres meedeelt, en indien uitdrukkelijk vermeld, zal U alleen die informatie die u aangevraagd hebt worden toegestuurd, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer mee via het web, en indien uitdrukkelijk vermeld, zal u door ons bedrijf alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de gevraagde informatie.

Sollicitaties

Uw sollicitatie op één van onze vacatures en de gegevens, waaronder uw CV, die u daarvoor aan ons verstrekt behandelen wij uiteraard zorgvuldig en strikt vertrouwelijk. Na de sollicitatieprocedure kan het uiteraard zo zijn dat wij u voor de betreffende vacature hebben moeten afwijzen. In dergelijke gevallen zouden wij uw gegevens graag voor de periode van één jaar in onze database bewaren voor de mogelijke invulling van nieuwe vacatures en/of opdrachten bij onze organisatie. Voor deze verlengde bewaartermijn vragen wij om uw toestemming. Na afloop van het jaar kunnen wij steeds opnieuw en vrijblijvend vragen of wij uw gegevens voor een nieuw jaar in onze database mogen bewaren om u te kunnen uitnodigen voor deelname aan sollicitatieprocedures voor nieuwe vacatures en/of opdrachten bij onze organisatie. Indien u deze toestemming niet verstrekt verwijderen wij uw gegevens nadat de betreffende sollicitatieprocedure is afgesloten.

Website

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebbende bezoekers van onze website het recht van verzet tegen het gebruik van hun gegevens voor direct marketingdoeleinden. Als u hiervan gebruikt wenst te maken, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

U wordt hier op de hoogte gebracht dat ons bedrijf de consumenteninformatie kan gebruiken voor nieuwe doeleinden die vandaag nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Cookies en gebruik door Payper

Wij maken op deze website gebruik van functionele cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Op onze website gebruiken we zogenaamde cookies uitsluitend voor intern gebruik. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Analytische cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social Media en commercie

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ("liken") of delen ("tweeten") op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Wijzigingen privacy statement cookies

Payper behoudt zich het recht voor om haar "privacy statement cookies" te wijzigen.Deze website bevat de actuele versie en kan daarvoor worden bijgewerkt.