Blijf interessant! Tackel de grote HR uitdaging in de logistieke sector.

Na de crisis jaren heeft de transport- en logistieksector sinds 2016 de vaart er weer in gekregen. 2017 lijkt echter een roerig jaar te gaan worden voor de logistiek. Internationale onzekerheid, protectionisme en de aanstaande Brexit zorgen dit jaar voor druk op de sector, zo stelde het ING Economisch Bureau. Ondanks de onzekerheid is de verwachting dat de sector toch een kleine groei gaat doormaken. Een bedreiging staat deze groei echter in de weg, het gebrek aan gekwalificeerd personeel. In deze blog gaan we dieper in op deze uitdaging.

Boeien en binden
Bij HR managers in de logistieke sector ligt de grootste uitdaging: medewerkers neigen steeds korter te blijven. Hoe bindt je deze werknemers en hoe borg je kennis en ervaring in de organisatie? Deze bedreiging ontstaat door de hoge mate van automatisering in de logistiek. Door de automatisering hebben bedrijven in de logistieke sector meer denkvermogen in hun organisatie nodig en moet hoogopgeleid personeel aangetrokken worden. Dat blijkt uit het rapport Branches in zicht, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen van SRA, vereniging voor accountants- en advieskantoren. Volgens de vakorganisatie vergen de opkomst van datastromen en groeiende complexiteit van werkzaamheden andere competenties van de ondernemer en zijn personeel.  

Out of the box denken – blijf interessant!

De ontwikkelingen, op HR gebied, in de logistieke sector vragen om een frisse blik buiten de gebaande paden. Een onderneming moet voor een werknemer interessant zijn met voldoende flexibiliteit. Werknemers werken in de toekomst steeds minder voor 1 werkgever. Kennis en ervaring is daarom lastig te borgen. Geef werknemers de flexibiliteit die ze wensen!

Hoe? Een directe mogelijkheid om de problematiek aan te pakken ligt bij payroll, maar relatief weinig bedrijven binnen de logistiek maken gebruik van de voordelen van Payroll. Voor een deel komt dat door onbekendheid met het bestaan van deze optie. Daarnaast wordt payrolling negatief geassocieerd met ‘tijdelijk’. Erg jammer! Vooral bij plotselinge groei in werk waarvoor extra mankracht nodig is, kan dankzij payrolling zonder risico het personeelsbestand uitgebreid worden. Mocht het werk afnemen dan kan er gemakkelijk afscheid worden genomen. Maar niet alleen bij een onverwachte piek werkt Payroll. Payrolling stimuleert namelijk langdurige werkrelaties. Omdat een ondernemer niets te maken heeft met ontslagrecht of verzuim vergoedingen is hij eerder bereid om goede mensen aan het bedrijf te binden. Met payroll worden werkgeversrisico’s op het gebied van personeel weggenomen. Een interessante oplossing voor de huidige uitdaging in de logistiek, het binden van werknemers en het borgen van kennis en ervaring.

Toegevoegde waarde

Naast het zorgeloos aannemen en binden van nieuwe werknemers zorgt de payrollconstructie ervoor dat een ondernemer geheel administratief ontzorgd wordt en zich daardoor weer voor de volle honderd procent op de core-business kan storten: transport en logistiek. Met het in de hand nemen van een erkende payroll organisatie voegt een ondernemer meerwaarde toe aan de organisatie. De ondernemer heeft de beschikking over een backoffice met HR en cao kennis. Ook het feit dat de ondernemer geen financiële risico’s meer loopt in geval van ziekte of ontslagprocedures, geldt in de sector als een belangrijk voordeel. De ondernemer bespaart via de payroll constructie op de personeelslasten en wordt de personeelsadministratie gereduceerd tot één factuur.

Maak van 2017 een succes

De grootste uitdaging in de logistiek voor 2017 ligt bij het binden van werknemers met kennis en ervaring. Deze uitdaging is te tackelen met de payrollconstructie. Ondernemers in de logistiek moeten echter de stap durven te nemen. Het advies dat wij geven, ga in gesprek en laat je als ondernemer goed voorlichten. Buig deze uitdagingen om naar kansen en maak van 2017 een succes!