HR-trends & actualiteit

Decentralisatie Rijksoverheid zorgt voor nieuwe HR-uitdagingen

In de zomerperiode is het normaal gesproken lekker rustig in de publieke sector. In deze tijd van digitalisering en continu verbeteren is de overheid echter enorm druk! De overheid is op zoek naar nieuw houvast voor de manier waarop ze beleid ontwikkelen; landelijk, regionaal en lokaal

Leestijd ongeveer

In de zomerperiode is het normaal gesproken lekker rustig in de publieke sector. In deze tijd van digitalisering en continu verbeteren is de overheid echter enorm druk! De overheid is op zoek naar nieuw houvast voor de manier waarop ze beleid ontwikkelen; landelijk, regionaal en lokaal. De tijd dat de bestuurder een nota schrijft, die vaststelt en vervolgens hoopt op een goede uitvoering door de ambtenaren, is voorbij. De ontwikkelingen in de maatschappij vragen om een overheid die mee kan bewegen. Voorheen was de overheid verticaal, centraal en top-down georganiseerd. In toenemende mate is dat gedecentraliseerd en zijn belangrijke landelijke taken overgedragen aan de lokale gemeenten.

De gemeenten hebben het voortouw en een eigen verantwoordelijkheid bij de decentralisatie van overheidstaken. Het merendeel van deze taken voeren gemeenten op lokaal niveau uit. Daarvoor moeten gemeenten op bestuurlijk, ambtelijk en financieel gebied samenwerken. Alleen op die manier kunnen gemeenten hun verantwoordelijkheden adequaat invullen en hun taken goed uitvoeren. De Rijksoverheid geeft de gemeenten beleidsvrijheid om hun nieuwe taken te volbrengen.

Gemeenten hebben bij alle taakvelden te maken met verander- en leeropgaven:

Transformatie Sociaal Domein (als gevolg van overheveling van verantwoordelijkheden naar gemeenten);

Ontwikkelingen in het Fysiek Domein (aangewakkerd door de Omgevingswet);

Toenemende aandacht voor Burgerparticipatie, Overheidsparticipatie en Partnership;

Bezuinigingen en noodzaak om medewerkers flexibeler in te zetten;

Verschuivingen in Dienstverlening en Bedrijfsvoering (digitalisering, selfservice, gastheerschap).

Op dit moment zien we gemeenten worstelen met de spagaat dat bezuinigingen reeds zijn ingeboekt, zij continuïteit willen leveren en ook vernieuwen kost geld. Vooral op het gebied van HR ondersteuning zien we deze worsteling. De ontwikkelingen bij gemeenten maar ook de trends op de arbeidsmarkt zoals flexibilisering vragen om doorontwikkeling en nieuwe rollen van HR, gericht op versterking en vernieuwing van het primaire proces. De rijksoverheid ziet in dat er doorontwikkeld moet worden op HR gebied. Ze schieten de gemeenten daarom te hulp.

Ontwikkeling HR richting de toekomst

De overheid heeft een routekaart opgesteld die HR-professionals moet ondersteunen in de ontwikkeling van de nieuwe HR-rol. Naar aanleiding van een onderzoek in opdracht van het Expertisecentrum Werkgeverszaken en Gemeentelijke Organisatie zijn er een aantal voorgestelde acties:

  • HR moet meer verzakelijken, zich proactiever opstellen en flexibeler opereren;
  • HR moet de werkzaamheden meer verbinden met het primaire proces;
  • HR moet het werk meer onderbouwen met ‘harde’ gegevens;
  • HR moet zich meer als strategisch partner voor bestuur en management opstellen;
  • HR moet zich ontwikkelen tot een breed inzetbare organisatieadviseur en facilitator van veranderingen.

Wij zien deze acties als zeer positief maar ook direct als een grote uitdaging voor de gemeenten. Deze acties zijn zeer breed verwoord en niet concreet genoeg om direct actie op te ondernemen. Wij vragen ons daarom af; hoe gaan ze het aanpakken?

HR in de praktijk

De gemeente ontvangt ondersteuning van omliggende gemeenten en de Rijksoverheid om deze acties uit te voeren. Is dit voldoende om de acties in de praktijk te brengen?

Een pijler die de Rijksoverheid bij de lokale gemeente neerlegt is het bezuinigen op personeelskosten en flexibeler inzetten van medewerkers. Bij deze pijler zien wij verschillende HR uitdagingen afkomen op de gemeente waar een HR partner zoals Payper goed bij kan ondersteunen. De lokale gemeente is op zoek naar een strategische partner die meedenkt met én oplossingen biedt voor de spelende HR vraagstukken naar aanleiding van de decentralisaties. Naast kennis van de markt moet de partner tevens flexibel zijn, snel kunnen schakelen en pro actief samenwerken met de gemeente. Een zakelijke partner die HRM transparant en meetbaar kan maken. Met de juiste kennis en inzichten aan boord kunnen de voorgestelde acties van de Rijksoverheid echt in de praktijk worden gebracht door de gemeente.

Payper biedt, naast het tijdig en correct uitbetalen van het salaris, als HRM-partner een oplossing voor de huidige en toekomstige personeelsvraagstukken voor zowel de vaste als flexibele schil. Met het, in eigen beheer ontwikkelde, platform PayperOne maken we HRM inzichtelijk, meetbaar en gemakkelijk.

wil je een adviesgesprek met een van onze consultants?

We vertellen je graag vrijblijvend hoe wij ‘zorgeloos payrollen’ voor jou kunnen waarmaken. Een half uurtje is genoeg want een goed idee heb je zo uitgelegd. Laat jouw gegevens achter en wij nemen contact met je op.

kim groot

bedankt voor jouw interesse in Payper.

Wanneer je je gegevens hieronder achterlaat neem ik binnenkort contact met je op om jouw wensen volledig vrijblijvend te bespreken.

Kim, relatiemanager bij Payper

Berichtdetails:

Datum publicatie: 8 augustus, 2017
Gewijzigd: 8 augustus, 2017
Leestijd:
Categorie: