Uncategorized

Dit moet je weten over ziekte bij een uitzendbeding in de nieuwe uitzend-cao

De nieuwe uitzend-cao, die vanaf 1 juli 2023 van kracht is, bevat een belangrijke wijziging met betrekking tot ziekte in contracten met uitzendbeding (MUB).

Leestijd ongeveer

ayo ogunseinde sibvworyqs0 unsplash bewerkt

De nieuwe uitzend-cao, die vanaf 1 juli 2023 van kracht is, bevat een belangrijke wijziging met betrekking tot ziekte in contracten met uitzendbeding (MUB). Voorheen leidde ziekte automatisch tot het direct beëindigen van de uitzendovereenkomst, maar dat is nu niet meer het geval. Marcel Reijmers, een expert op dit gebied, beantwoordt enkele veelgestelde vragen over deze nieuwe regeling.

Een van de belangrijkste punten is dat bij ziekte de uitzendovereenkomst niet meer kan worden beëindigd op verzoek van de inlener. De terbeschikkingstelling van de uitzendkracht loopt tijdens de arbeidsongeschiktheid gewoon door, wat betekent dat het uitzendbureau 90% van het loon moet doorbetalen. Dit geldt echter alleen voor contracten met uitzendbeding (MUB), terwijl het altijd al zo was voor contracten zonder uitzendbeding (ZUB).

Om ervoor te zorgen dat de uitzendovereenkomst bij ziekte wel kan eindigen, is het verstandig om een einddatum in het contract op te nemen. Bij nieuwe overeenkomsten is dit geen probleem, maar bij bestaande overeenkomsten moet de einddatum worden toegevoegd. Het is echter belangrijk op te merken dat een einddatum vaak een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden is, dus de werknemer moet hiermee akkoord gaan en dit ondertekenen. Het kan niet eenzijdig door de werkgever worden opgelegd.

Maar heeft een uitzendbeding nu nog wel zin? Het antwoord is ja. Het uitzendbeding blijft van kracht voor andere situaties waarin de opdrachtgever besluit de uitzendkracht niet langer in te huren, bijvoorbeeld wanneer het werk stopt. Het uitzendbeding heeft echter wel een einddatum nodig in geval van arbeidsongeschiktheid.

Bij het bepalen van de einddatum wordt meestal gekozen voor een contractperiode van vier weken. Als het werk stopt, kan de overeenkomst ook eerder worden beëindigd. Bij ziekte geldt echter een minimale duur van de overeenkomst van vier weken, zowel voor contracten met uitzendbeding als voor contracten zonder uitzendbeding. In het geval van contracten zonder uitzendbeding moet de werkgever het loon zelf doorbetalen tot de einddatum voordat hij de werknemer als ziek kan melden.

In bepaalde situaties kan het verstandig zijn om een langere contractperiode aan te houden. Bijvoorbeeld als de opdrachtgever de uitzendkracht na de uitzendperiode wil overnemen. Na twaalf weken heeft de uitzendkracht namelijk drie contracten gehad, en in dat geval moet de opdrachtgever een contract voor onbepaalde tijd geven.

Daarnaast kunnen er afspraken worden gemaakt met de werkgever over de loondoorbetaling tijdens ziekte. Het hangt af van de situatie en de kosten van ziekteverzuim. Sommige opdrachtgevers kunnen ervoor kiezen om het langdurige verzuim voor hun rekening te nemen, terwijl anderen bereid kunnen zijn bij te dragen aan de eerste periode van ziekteverzuim. Het is belangrijk om maatwerkafspraken te maken die passen bij de specifieke situatie.

Financieel gezien kan de nieuwe regeling dubbele kosten met zich meebrengen voor uitzendbureaus, omdat de premie voor de ZW-flex bij het UWV was gebaseerd op de verzekering van ziekteverzuim vanaf de derde ziektedag. Nu de werkgever de eerste weken loon moet doorbetalen, zal de schadelast bij het UWV op termijn dalen. Dit voordeel zal echter pas vanaf 2025 merkbaar zijn, omdat de premie altijd 2 jaar achterloopt. Uitzendbureaus moeten zich afvragen of het verstandig is om zich hiertegen te verzekeren of eigenrisicodrager te worden. Investeren in het terugdringen van verzuim kan vaak financieel interessanter zijn dan verzekeren.

Tot slot is het belangrijk om het ziekteverzuim terug te dringen. Hoewel je niets kunt doen aan bijvoorbeeld een gebroken been of griep, kun je proberen onterecht verzuim te verminderen. Dit kan worden bereikt door zelf een stukje casemanagement te doen en extra aandacht te besteden aan de begeleiding van zieke uitzendkrachten. Het reduceren van “grijs” verzuim kan aanzienlijk helpen.

Al met al brengt de nieuwe uitzend-cao veranderingen met zich mee met betrekking tot ziekte in contracten met uitzendbeding. Het is belangrijk voor uitzendbureaus om op de hoogte te zijn van deze wijzigingen en zich aan te passen aan de nieuwe regelingen. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen en zorgvuldig te kijken naar de specifieke situatie van het uitzendbureau om de beste beslissingen te nemen met betrekking tot de einddatum, loondoorbetaling en het terugdringen van verzuim.

wil je een adviesgesprek met een van onze consultants?

We vertellen je graag vrijblijvend hoe wij ‘zorgeloos payrollen’ voor jou kunnen waarmaken. Een half uurtje is genoeg want een goed idee heb je zo uitgelegd. Laat jouw gegevens achter en wij nemen contact met je op.

kim groot

bedankt voor jouw interesse in Payper.

Wanneer je je gegevens hieronder achterlaat neem ik binnenkort contact met je op om jouw wensen volledig vrijblijvend te bespreken.

Kim, relatiemanager bij Payper

Berichtdetails:

Datum publicatie: 7 juli, 2023
Gewijzigd: 7 juli, 2023
Leestijd:
Categorie: