HR-Trends 2018 | Tekort aan personeel

In de vorige blog hebben we het gehad over de HR trend: duurzame inzetbaarheid. Deze trend richt zich op het beleid waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers. Doel van duurzame inzetbaarheid is het zorgen voor meer werkplezier wat leidt tot minder ziekteverzuim, een hogere arbeidsproductiviteit en binding tussen werkgever en werknemer. Duurzame inzetbaarheid is een onderdeel van goed werkgeverschap en zorgt voor het behoud van personeel.

Behoud van personeel is tevens een onderdeel van de volgende HR trend die we belichten: tekort aan personeel oftewel krapte op de arbeidsmarkt.

Krapte is een knelpunt voor groei

Krapte op de arbeidsmarkt is een bekende ontwikkeling en onder andere te danken aan de groei van onze economie en de verandering van het werklandschap door technologie. Naast de tekorten binnen bekende beroepsgroepen zoals technische beroepen, ICT en Zorg merken andere sectoren dat het aanbod aan goed geschoolde werknemers snel afneemt. Ruim de helft (56%) van de werkgevers ervaart knelpunten bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Voor 2018 verwacht zelfs 63% van de werkgevers problemen op dit vlak. Dat is een flink stuk hoger dan werd verwacht (37%). Daarbij wordt ook het behoud van personeel steeds lastiger.

Het lijkt erop dat werkgevers wel een krapte hadden verwacht, maar zijn overvallen door de snelheid en de omvang ervan. Dit blijkt uit ‘HR Trends 2017-2018’, een onafhankelijk en representatief onderzoek van ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 1.000 Nederlandse HR professionals. “Vorig jaar constateerden we al dat werkgevers verrast werden door de krapper wordende arbeidsmarkt. Des te opmerkelijker dat het dit jaar weer te zien is. Klaarblijkelijk zijn de omvang en de snelheid waarmee dit gepaard gaat, niet goed ingeschat,” zegt Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenshot. “Bovendien zien we dat het steeds minder makkelijk is om bestaande medewerkers voor de organisatie te behouden. Naar verwachting wordt dat in de toekomst alleen maar lastiger.”

Image

Net als consumenten bereid zijn meer te betalen voor een product van een sterk merk, trekt een sterk employer brand meer medewerkers aan.


Tijd voor een nieuwe aanpak: Employer Branding

Krapte op de arbeidsmarkt vraagt om actie van werkgevers. Werkgevers zijn zich ervan bewust dat ze zich niet zozeer of alleen op het gebied van primaire arbeidsvoorwaarden kunnen  onderscheiden, maar vooral op basis van de uitstraling van bedrijfscultuur, producten of diensten. Opvallend genoeg worden secundaire voorwaarden relatief vaak genoemd om zich als werkgever te onderscheiden van concurrenten.

Verder blijkt dat HR vrij traditioneel is in de middelen die worden ingezet op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Naast websites, advertenties en social media worden de bestaande medewerkers betrokken of wordt er aansluiting gezocht bij opleidingsinstituten en beurzen. Slechts een enkeling zet moderne tools in zoals werkgeversbeoordelingssites, ‘serious gaming’ of maakt gebruik van big data.

De traditionele aanpak werkt niet meer. Als werkgever is het van belang om onderscheidend te zijn. Werkgevers moeten daarom meegaan met de nieuwe generatie. Wat we vroeger verstonden onder secundaire arbeidsvoorwaarden zijn voor de nieuwe generatie vanzelfsprekendheden. Zij hechten daarnaast vooral waarde aan flexibiliteit en technologie.

Een lastige positie dus voor bedrijven. De langetermijnrelatie met medewerkers wordt voor hen juist steeds belangrijker, want alleen zo kan structureel aan meer efficiëntie worden gewerkt. Om deze relatie optimaal in te kunnen vullen, is het essentieel dat bedrijven zich inleven in de arbeidsmarkt van nu en inspelen op de behoeften. Dit kan door het toepassen van employer branding.

Het doel van employer branding is de juiste mensen aan te trekken, ze te vinden en te behouden. Je sluit aan bij wat talentvolle werknemers zoeken: een bedrijf waar zij hun ambities kunnen waarmaken, een werkgever die openstaat voor hun frisse ideeën en een organisatie waarin ze kunnen groeien.

Investeren om te groeien

Door te investeren in employer branding spreek je het talent aan waarmee je kunt groeien, terwijl je het budget voor werving en selectie effectiever besteedt. Net als consumenten bereid zijn meer te betalen voor een product van een sterk merk, trekt een sterk employer brand meer medewerkers aan.

Onze tip: besteed extra aandacht aan het neerzetten van een sterk werkgeversmerk. Ga aan de slag met employer branding door te investeren in je arbeidsmarktcommunicatie. Zorg tevens voor een slimme, effectieve werving en selectie. Wees interessant als werkgever! Heb je eenmaal de juiste persoon gevonden? Investeer in deze werknemer zodat hij of zij nooit meer weg wilt. Employer branding is geen luxe meer maar pure noodzaak.

We gaan graag met u het gesprek aan over personeelstekort. Benut de voordelen en leer wat het kan betekenen voor uw organisatie!

Onze adviseurs staan voor u klaar.

Deel deze blog!