Wet- & regelgeving

Hoe zelfstandigen worden beschermd om gelijke kansen te bevorderen

Het kabinet heeft aangekondigd maatregelen te nemen langs drie lijnen om een gelijker speelveld te creëren, de regels te verduidelijken en de handhaving te verbeteren. Dit zal helpen om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen bedrijven te verminderen en om kwetsbaardere werkenden voldoende bescherming te bieden.

Leestijd ongeveer

De drie lijnen zijn:

  • Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek
  • Verduidelijking regels
  • Versterkte handhaving

Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek

Een van de belangrijkste maatregelen die het kabinet heeft genomen is de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek. Dit zal de financiële verschillen tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen en een gelijker speelveld creëren.

Verduidelijking regels

Het kabinet werkt ook aan de verduidelijking van de regels over wanneer iemand in dienst is en wanneer als zelfstandige gewerkt kan worden, om zowel de echte zelfstandigen als degenen die niet voldoende beschermd zijn tegen inkomensschokken door werkverlies en ziekte te beschermen.

Versterking handhaving

Naast deze maatregelen is het kabinet ook bezig met het versterken en verbeteren van de handhaving, en is er een plan om het handhavingsmoratorium uiterlijk op 1 januari 2025 op te heffen. Dit zal helpen om de groeiende groep zzp’ers te reguleren en te voorkomen dat er sprake is van schijnzelfstandigheid.

Balans tussen ondernemerschap en bescherming kwetsbare werkenden

Het kabinet begrijpt dat zelfstandigen een belangrijke bijdrage leveren aan de economie en dat er ruimte moet zijn voor het ondernemerschap. Het is echter belangrijk dat er ook voldoende bescherming wordt geboden aan kwetsbare werkenden. Daarom heeft het kabinet ervoor gekozen om tegelijkertijd langs drie lijnen maatregelen te nemen om de balans te herstellen tussen werken als zelfstandige en werken met zelfstandigen.

Belang van gelijk speelveld en verbeterde handhaving

Kortom, het is belangrijk dat zowel werknemers als zelfstandigen een gelijk speelveld hebben, dat de regels over wanneer iemand in dienst is en wanneer als zelfstandige gewerkt kan worden, worden verduidelijkt, en dat de handhaving wordt verbeterd. Deze maatregelen zullen helpen om de groeiende groep zzp’ers te reguleren en de oneerlijke concurrentie tussen bedrijven te verminderen.

Payrolling als oplossing

Payper ziet naast aanscherping regels en handhaving, payrolling als een van de aanvullende oplossingen. Immers, 3 belangrijke zaken zijn geregeld voor de medewerker:

Zekerheid

Een medewerkers in dienst bij een payroller heeft een reguliere arbeidsovereenkomst met arbeidsvoorwaarden welke in een CAO zijn vastgelegd. Hiermee is de ongelijkheid tussen medewerkers verdwenen. Daarnaast bouwt de medewerkers sociale zekerheid op voor het geval er sprake is van bijvoorbeeld ziekte of beëindiging contract. Tevens is pensioen geregeld.

Belasting

Iemand die werkzaam is als zelfstandige dient zorg te dragen voor afdracht van belastingen over zijn inkomsten. Een veelgehoorde reden bij (schijn)zelfstandigen (o,a, gig-platforms) is dat het zo aantrekkelijk is omdat je per uur veel verdient. Dit is natuurlijk een hele riskante. Het uurtarief is hoger dan in loondienst, maar hierover dienen afdrachten gedaan te worden waar rekening gehouden mee moet worden. Verleidelijk is deze belastingdruk uit te stellen om korte termijn kosten te voldoen.

Werk

Een payroller heeft vele klanten. Mocht het zo zijn dat het werk bij de opdrachtgever eindigt kan de payrolller eenvoudig zorgen voor werk bij andere opdrachtgevers. Immers, de schaarste aan personeel is structureel. Daarnaast kan de medewerker kiezen voor een oproepcontract. Het woord ‘oproep’ lijkt in het voordeel van  het bedrijf, maar bedrijven komen structureel medewerkers tekort, dus in de praktijk wordt hier weinig gebruik van gemaakt. Maar het geeft juist de medewerker die vrijheid als gewenst. En dat is iets wat zelfstandigen ook trekt. En prima in een dienstverband kan worden geregeld.

Kijk voor meer informatie op de website van rijksoverheid

meer informatie over maatregelen van het kabinet? neem contact ons op!

We vertellen je graag vrijblijvend hoe wij ‘zorgeloos payrollen’ voor jou kunnen waarmaken. Een half uurtje is genoeg want een goed idee heb je zo uitgelegd. Laat jouw gegevens achter en wij nemen contact met je op.

kim groot

bedankt voor jouw interesse in Payper.

Wanneer je je gegevens hieronder achterlaat neem ik binnenkort contact met je op om jouw wensen volledig vrijblijvend te bespreken.

Kim, relatiemanager bij Payper

Berichtdetails:

Datum publicatie: 10 maart, 2023
Gewijzigd: 13 april, 2023
Leestijd:
Categorie: