HR-Trends 2018 | Duurzame inzetbaarheid

Investeer in uw kostbaarste investering: uw personeel!

Een HR trend van de laatste jaren is duurzame inzetbaarheid. Door actief werk te maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers zorgen bedrijven en organisaties voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Medewerkers zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Een flinke uitdaging!

Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk?

Duurzame inzetbaarheid is beleid waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid richt zich op jong en oud. Voor organisaties is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar blijven. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. Door een gezond beleid worden werknemers van vaste waarde voor de organisatie.

Duurzame inzetbaarheid in de praktijk

De grootste uitdaging bij duurzame inzetbaarheid voor organisaties is het aantrekken van de juiste mensen, het behouden van de juiste mensen en het in beweging brengen van mensen die in al dienst zijn zodat ze hun talenten weer op de juiste manier gaan benutten. De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging: flexibilisering, nieuwe technologieën en globalisering vragen aanpassingsvermogen van werkgevers en werknemers. Wanneer zij investeren in gezondheid, scholing en betrokkenheid, gaan zij samen op weg naar duurzame inzetbaarheid. Dat is niet alleen cruciaal voor de continuïteit en groei van bedrijven en organisaties, ook zorgt het vaak direct voor lager ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Hoe past u het echter toe in de praktijk? Onze tip: geef uw medewerker de regie over hun carrière en ga in gesprek.

Vraag uw medewerkers hoe het met ze gaat. Een kleine moeite, maar voor de medewerker heeft het grote impact. Daarnaast is het een methode om tijdig stress en te hoge werkdruk te signaleren.

Duurzame inzetbaarheid en flexibilisering.

Duurzame inzetbaarheid is niet alleen van toepassing op de vaste medewerkers, maar ook op tijdelijke en flexcontracten. Wilt u altijd de juiste man, op het juiste moment, op de juiste plek, dan is een goed inzetbare en inzichtelijke flexibele schil hierbij noodzakelijk. Deze flexibele krachten zijn, net als de vaste krachten, van grote waarde en verdienen dezelfde aandacht. Tevens is een goed duurzaam inzetbetbaarheidsbeleid een onderdeel van goed werkgeverschap. Goed werkgeverschap heeft uiteindelijk niets met een dienstverband te maken. Een mooi voorbeeld is de payrollconstructie.

De payrollconstructie is een voorbeeld van goed werkgeverschap omdat deze ervoor zorgt dat mensen aan het werk blijven, zij het dan soms bij verschillende bedrijven, en omdat er veel aandacht is voor duurzame inzetbaarheid door bijvoorbeeld trainingen en scholing.

Ons advies

Al actief bezig met een duurzaam inzetbaarheidsbeleid? Geweldig!

Nog niet actief bezig? Zorg dan dat duurzame inzetbaarheid een onderwerp van uw HR agenda wordt.

Ga in gesprek met uw medewerkers en zorg samen voor een gezonde werkrelatie. Uw complete organisatie heeft hier baat bij. Tevens zorgt u ervoor dat andere trends, zoals krapte op de arbeidsmarkt, geen bedreiging voor u worden!

We gaan graag met u het gesprek aan over duurzame inzetbaarheid. Benut de voordelen en leer wat het kan betekenen voor uw organisatie!

Onze adviseurs staan voor u klaar.

Deel deze blog: