Payrolling in de Publieke Sector | Payper

De decentralisatie in de publieke sector betekent dat er een verschuiving van de hogere naar de lagere bestuurslagen plaatsvindt. Er moet steeds meer gebeuren, terwijl het budget voor de uitvoering van taken krimpt. Deze verschuiving maakt wel een betere inzet van mensen en middelen mogelijk. Dat komt door de veranderende, flexibele werkwijze in de publieke sector.

Efficiënt samenwerken

Gemeenten krijgen erg veel beleidsvrijheid om de nieuwe taken die ontstaan door decentralisatie uit te voeren. Doordat ze zelf de verantwoordelijkheid in handen nemen, moeten gemeenten wel efficiënt samenwerken. Dit kan namelijk leiden tot besparing op personeelskosten. De publieke sector is gebaat bij deze samenwerking op zowel bestuurlijk, ambtelijk als financieel gebied.

Hoe gemeenten zo efficiënt mogelijk kunnen samenwerken, is slechts één van de vele vraagstukken met het oog op besparing. Personeelskosten in de publieke sector kunnen omlaag, zeker met het oog op flexibiliteit. Maar hoe zorgen gemeenten ervoor dat er precies genoeg arbeidskrachten aanwezig zijn, terwijl het werkaanbod per moment variabel is?

De nieuwe werkwijze, waarin ‘het werken vanuit de bedoeling’ voorop moet staan, vraagt om een HR-afdeling die een strategische partner vormt. Hoe kan personeel zo efficiënt en flexibel mogelijk worden ingezet? Payper is zo’n strategische partner. De publieke sector kan zich richten op haar primaire taken, terwijl wij ons richten op waar wij goed in zijn: payroll in de publieke sector.

Payroll in de publieke sector

Er spelen een hoop vraagstukken in de publieke sector. Een antwoord op zulke vraagstukken is te vinden met payroll. In de publieke sector wordt gevraagd naar flexibiliteit; Payper maakt dit mogelijk met brede kennis van de branche en de arbeidsmarkt van nu. Meer weten over wat wij doen? Download dan onze ‘Whitepayper’ met interessante verhalen over de ontwikkelingen in de publieke sector en payrolling.