Payrolling, de ultieme driehoeksverhouding | Payper

Payrolling levert bedrijven en organisaties de broodnodige flexibiliteit, waardoor ze sneller kunnen groeien en beter kunnen inspelen op trends in de markt zoals decentralisatie. In de afgelopen jaren heeft dit concept al vaak bewezen van waarde te zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Minder financiële risico’s, geen administratieve lasten en toch de juiste werknemers op de juiste plek, oftewel de ultieme driehoeksverhouding. Waarom wil de overheid Payroll dan aan banden leggen?

Ontzorgen
Bij payrolling is de werkgever zelf verantwoordelijk voor de selectie en werving van de werknemers. Deze treden vervolgens in dienst bij een payrollonderneming. Deze onderneming wordt zo de formele werkgever van de werknemer; het betalen van salarissen, pensioenregelingen, verzekeringen en de personeelsadministratie zijn dan ook de verantwoordelijkheid van de payrollonderneming. Hetzelfde geldt voor scholing, begeleiding en doorbetaling bij ziekte.

De ondernemer wordt zo ontlast, zonder dat dit ten koste gaat van de professionele uitvoering van werkgeverstaken. Deze worden uit handen gegeven waardoor er een driehoeksverhouding ontstaat tussen werkgever, werknemer en opdrachtgever.

Aannames
Vanuit de ondernemer zijn de voordelen duidelijk. Toch zijn er negatieve aannames omtrent payrollmedewerkers. ‘Werknemers worden sneller ontslagen en hebben met een flexcontract geen zekerheden’. Een onjuiste aanname.

Een simpel voorbeeld: met payroll wordt het financiële risico dat ondernemers lopen om nieuw personeel aan te nemen een stuk lager. Kan een bedrijf een nieuwe medewerker geen vast contract aanbieden, dan biedt payrolling vaak uitkomst. Hierdoor levert payrolling zelfs nieuwe banen op. De medewerker komt dan immers niet op straat te staan, maar kan via payrolling aan de slag.

Payper: Goed werkgeverschap
Dat payrollmedewerkers minder goede arbeidsvoorwaarden zouden hebben, is dus een groot misverstand. Integendeel, payrolling biedt volop kansen aan zowel medewerkers als opdrachtgevers. Payrolling is veel meer dan enkel een doorgeefluik van personeel. Het is een mogelijkheid om continuïteit en groei op een flexibele manier te verwezenlijken en daarom is de payrollconstructie de ultieme driehoeksverhouding.

Meer weten? Download dan onze ‘Whitepayper’ vol nuttige informatie over de arbeidsmarkt van nu. Met Payper als sparringpartner op het gebied van HR vormt het beheren van flexibele arbeidskrachten geen enkel probleem meer. Ook niet in de publieke sector.