Samenwerken aan het re-integratietraject van je zieke medewerker

20210622 re integratie 540x405 copy

Wendy Kielen | 21 juni 2021 |

De re-integratie van langdurig zieke medewerkers en de Wet Verbetering Poortwachter is een complex onderwerp. Welke wet en regelgeving komt hierbij kijken en welke stappen moeten er doorlopen worden om als werkgever aan de re-integratieplicht te voldoen? Eén van die stappen is het aanstellen van een goede Casemanager verzuim.

Consulent verzuim bij Payper

Als opdrachtgever kun je van mijn expertise gebruik maken. Laat ik mezelf eerst even voorstellen, mijn naam is Wendy Kielen en ik heb jarenlange ervaring als Casemanager verzuim. Sinds oktober 2020 werk ik bij Payper. Graag leg ik aan je uit wat ik voor jou en je medewerker in het ziekteverzuim kan betekenen.

Mijn rol als casemanager verzuim


Als Casemanager verzuim ondersteun ik opdrachtgevers bij het ziekteverzuim. Daarbij geef ik de re-integratietrajecten vorm op basis van adviezen van de bedrijfsarts. Dit doe ik samen met de arbodienst en een externe arbeidsdeskundige. Mocht het nodig zijn kan ik andere kerndeskundigen inzetten op aanvraag. 

Het is belangrijk om altijd een goede afweging te maken van de belangen van alle betrokken partijen in het re-integratietraject. Soms sluit deze afweging beter aan bij de wensen van de medewerker en andere keren juist bij die van de opdrachtgever. Samen streven we naar het beste resultaat. 

Bij langdurig ziekteverzuim moet een re-integratiedossier aangelegd worden. Daarin worden het ziekteverloop, de re-integratie acties en verschillende re-integratie documenten opgenomen. Het UWV vereist een compleet re-integratiedossier voor het aanvragen van de WIA-uitkering door de medewerker en het beëindigen van het dienstverband door de werkgever. 

Ik ben verantwoordelijk voor een adequaat proces, een voorspoedig herstel en een duurzame terugkeer van de medewerker. 

Schakel tussen partijen


Ik heb een informerende en adviserende rol naar de opdrachtgever, onze interne organisatie, de bedrijfsarts en de arbodienst. Wanneer dat nodig is kan ik bemiddelen tussen alle partijen. Ik heb een uitgebreide rol waar kennis van en ervaring met verzuimprocedures noodzakelijk zijn, gezien de complexiteit van deze situaties en juridische aspecten. 

Wil je met mij sparren over jouw gedachten van het verzuim binnen jouw organisatie? Neem dan contact met mij op via de onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,
Wendy Kielen

Telefoonnummer: +316 13 40 34 39
E-mailadres: wkielen@payper.nl

Wendy Kielen

Als Casemanager verzuim houdt Wendy zich bezig met de begeleiding van verzuimende medewerkers die via Payper aan het werk zijn. Zij is de schakel tussen de medewerker, de arbodienst, het UWV en de opdrachtgever en heeft de totale regie bij alles wat daarbij komt kijken.

Gerelateerd

People First Group wordt nieuwe partner van Team Para Atletiek

Breda, 22 juli 2021 - People First Group wordt official ...

Misverstanden over Payrolling #1: Payrolling is duur

Een beeld dat is ontstaan door payrolling ‘cowboys’ met schimmige ...

Wettelijk minimumloon wijzigt per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 stijgen de brutobedragen van het wettelijk ...

Onze klanten