Payrolling

Wat is het verschil tussen uitzenden, detacheren en payrolling?

Je onderneming groeit enorm hard en je hebt meer werk dan je aankunt. De logische stap? personeel aannemen. Toch is dat voor veel ondernemers nog een grote stap. En dat begrijpen wij wel. Er komen aardig wat risico’s bij kijken om zelf personeel aan te nemen, om over de administratieve rompslomp nog maar te zwijgen.

Leestijd ongeveer

Je onderneming groeit enorm hard en je hebt meer werk dan je aankunt. De logische stap? Personeel aannemen. Toch is dat voor veel ondernemers nog een grote stap. En dat begrijpen wij wel. Er komen aardig wat risico’s bij kijken om zelf personeel aan te nemen, om over de administratieve rompslomp nog maar te zwijgen.

Schrikt het je af om zelf personeel in dienst te nemen? Je kunt er ook voor kiezen om te payrollen, uitzenden of detacheren. Maar wat is nou eigenlijk wat? Je leest het in dit artikel!

Uitzenden

De uitzendconstructie is een goede oplossing wanneer je piekwerkzaamheden hebt maar geen tijd of ruimte hebt om nieuwe medewerkers te werven. Je bent niet gebonden aan deze werknemers en kunt na de piek afschakelen.

Een uitzendbureau volgt een cao voor uitzendkrachten (ABU, NBBU). Daarin is het fasensysteem opgenomen, waardoor de maximale duur tot onbepaalde tijd 5,5 jaar bedraagt.

Detacheren

Gedetacheerden worden vaker voor langlopende contracten ingezet. Het gaat om het vervullen van een vaste positie of langlopend project.

De arbeidsvoorwaarden worden voorafgaand aan een detachering gezamenlijk bepaald en zijn daarom vaak beter dan die van uitzendkrachten. Detacheren wordt ook toegepast als verlengde proeftijd om risico’s met nieuwe werknemers te vermijden.

Payrolling

Een payroll constructie is een goede oplossing voor werkgevers die personeel willen aannemen, maar die de administratieve taken en risico’s van het werkgeverschap net zo lief uitbesteden.

Het payrollbedrijf wordt juridisch werkgever en neemt wel de verantwoordelijkheid voor de volledige administratie over, maar niet de dagelijkse gang van zaken. De payrollmedewerker hoort dus gewoon bij het team.

Verschil payrolling en uitzenden

geen allocatiefunctie bij payrolling

Een uitzendbureau heeft een allocatiefunctie en is dus verantwoordelijk voor het actief bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Een uitzendbureau werft en selecteert dus zelf het personeel.

Bij Payrolling is de werkgever zelf verantwoordelijk voor werving en selectie van werknemers. Pas wanneer de juiste match is gemaakt krijgt het payrollbedrijf een rol, namelijk het verzorgen van de arbeidsovereenkomst en de salarisadministratie. De werknemer komt in dienst van het payrollbedrijf, terwijl het werk bij de opdrachtgever wordt verricht.

Een payrollbedrijf wordt dus uitsluitend tussen een werkgever en werknemer geplaatst om als administratieve maar ook juridische werkgever te dienen.

Non-exclusiviteit bij uitzenden

Bij uitzenden moet er sprake zijn van non-exclusiviteit. Enkel wanneer een medewerker niet exclusief wordt ingezet bij de opdrachtgever dan mag de uitzendovereenkomst op basis van de cao voor uitzendkrachten, en dus het fasensysteem worden toegepast.

Betere arbeidsvoorwaarden bij payrolling

In tegenstelling tot een uitzendkracht, geniet een payrollmedewerker dezelfde arbeidsvoorwaarden als vast personeel. Ook kan hij/zij gewoon een vast payroll contract krijgen. Payrollmedewerkers werken onder dezelfde cao als het vaste personeel. Het salaris wordt altijd op een vaste dag uitbetaald.

Ze worden conform de wet- en regelgeving doorbetaald, mochten ze ziek worden. En de pensioenopbouw en verzekeringen zijn correct en beter geregeld dan in de uitzend-cao.

Onderdeel van het team met payrolling

Werkgevers worden ontlast, terwijl ze toch een band opbouwen met de medewerkers die ze zelf hebben geselecteerd. De payrollorganisatie is de juridische werkgever van de werknemer en is daarmee verantwoordelijk voor het betalen van salarissen, het opstellen van arbeidscontracten, pensioenregelingen, verzekeringen, premie afdrachten en de personeelsadministratie. Hetzelfde geldt voor scholing, begeleiding en uitbetaling bij ziekte.

Verschil uitzenden en detacheren

Bij een detachering gaat het, net als bij uitzenden, om inlenen van personeel van een derde partij. Toch zijn er ook verschillen. In de uitzendovereenkomst kan een uitzendbeding worden opgenomen.

In dit beding wordt bepaald onder welke omstandigheden de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt. Voorbeelden hiervan zijn het eindigen van een opdracht of beëindiging bij ziekte. Bij een overeenkomst met beding kan een uitzendkracht ieder moment beslissen te stoppen met werken.

Geen uitzendbeding bij detacheren

Een detacheringsovereenkomst is een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding. Deze wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het lijkt dus veel op uitzenden. In vergelijking met uitzendkracht heeft de gedetacheerde meer rechten, maar ook meer plichten:

  1. Een gedetacheerde werknemer heeft, in tegenstelling tot een uitzendkracht, wel een formele arbeidsrelatie met de opdrachtgever.
  2. In de overeenkomst is vaak een urengarantie besproken. De detacheerder krijgt dus een vast aantal uren doorbetaalt, ook wanneer er geen werk is.
  3. De overeenkomst heeft een duidelijke einddatum. Een gedetacheerde heeft daardoor meer zekerheid dan een uitzendkracht.

Verschil payrolling en detacheren

Aangezien een detacheringsovereenkomst een vorm van een uitzendovereenkomst is, zie je hier hetzelfde verschil terug als tussen uitzenden en payrollen. Daarnaast heeft een detacheringsbureau, in tegenstelling tot een payrollbedrijf een allocatiefunctie. Een detacheringsbureau werft en selecteert dus zelf het personeel en is dus verantwoordelijk voor het actief bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

Verschil payrolling en administratie kantoor

Payrolling is puur een administratieve dienst, maar wel één die verder gaat dan de diensten van een salarisadministratiekantoor. Het verschil tussen een payrollbedrijf en een salarisadministratiekantoor is vooral dat de payroller, naast het overnemen van de salarisadministratie, ook de juridisch werkgever is. Daarmee is het payrollbedrijf verantwoordelijk voor het betalen van salarissen, het opstellen van arbeidscontracten, pensioenregelingen, verzekeringen, premie afdrachten en de personeelsadministratie. Hetzelfde geldt voor scholing, begeleiding en uitbetaling bij ziekte.

Kies voor meerwaarde.

de payrolling dienstverlening van Payper!

De uitvoering van je administratieve en juridische werkgeverstaken geef je uit handen aan een ervaren HR partner, waardoor er een driehoeksverhouding ontstaat tussen jou als opdrachtgever, je werknemers en Payper als werkgever.

Voordelen voor je werknemers:

  • Ze werken altijd onder de juiste cao
  • Het salaris wordt altijd op een vaste dag uitbetaald
  • De pensioenopbouw en verzekeringen zijn correct geregeld
  • Ze worden conform de wet- en regelgeving doorbetaald, mochten ze ziek worden

Voordelen voor jou als opdrachtgever:

  • Wij nemen bijna alle werkgeversrisico’s over door het overnemen van het juridisch werkgeverschap
  • Dat geeft je meer financiële rust en zekerheid
  • Je bespaart tijd door het uitbesteden van operationele HR-taken

Kortom, je wordt als werkgever ontlast, terwijl je toch een band opbouwt met de medewerkers die je zelf hebt geselecteerd.

Benieuwd naar optimale payroll voor jouw bedrijf?

Onze medewerkers gaan graag met jou het gesprek aan over de mogelijkheden van optimale payrolling dienstverlening binnen jouw bedrijf. Benieuwd wat een goede payrolling integratie binnen jouw bedrijf kan doen? Onze adviseurs staan geheel vrijblijvend voor jou klaar om hier een keer over te sparren!

kim groot

bedankt voor jouw interesse in Payper.

Wanneer je je gegevens hieronder achterlaat neem ik binnenkort contact met je op om jouw wensen volledig vrijblijvend te bespreken.

Kim, relatiemanager bij Payper

Berichtdetails:

Datum publicatie: 1 september, 2021
Gewijzigd: 13 april, 2023
Leestijd:
Categorie: