Wet- & regelgeving

Welke cao hoort bij payroll?

Met payroll volg je altijd de cao van de inlener / opdrachtgever. Een payroll medewerker heeft daarom dezelfde primaire en secundaire voorwaarden als medewerkers direct in dienst bij de opdrachtgever.

Leestijd ongeveer

hoe herken je quiet quitting

Een veelgehoorde vraag van bedrijven is of er een cao van toepassing is bij payrolling en zo ja, welke cao dat is. In dit artikel beantwoorden we deze vraag voor je.

Wat is een cao?

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. In deze schriftelijke overeenkomst staan afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals bepaling van het salaris, de hoeveelheid vakantiedagen en het verlof. Maar ook over een mogelijke bonus, dertiende maand en scholing. Een cao wordt opgesteld door werkgevers en werknemersorganisaties en kan worden afgesproken voor een hele branche (bedrijfstak-cao) of voor een bedrijf (ondernemings-cao).

Bestaat er een payroll cao?

In een payroll constructie volg je altijd de cao van de inlener / opdrachtgever. Een payroll medewerker heeft daarom dezelfde primaire en secundaire voorwaarden als een medewerker die direct in dienst is bij de opdrachtgever.

Lees ook het blog: Wie is de werkgever bij payroll?

Welke cao is dan van toepassing op deze payroll medewerker? Dat is dezelfde cao als de medewerkers in directe dienst bij de opdrachtgever/inlener. Kortom: er bestaat geen aparte payrolling cao voor medewerkers die op basis van payrolling bij een bedrijf in dienst zijn.

Algemeen verbindend verklaard (AVV)

Nederland kent ruim 1100 cao’s. Werk je in een branche waarbij de cao algemeen verbindend is verklaard (AVV) dan ben je verplicht om deze cao te hanteren voor je organisatie. Is de cao niet AVV dan is dat niet verplicht en mag je dus afwijken van de cao.

Afwijken in het voordeel van je medewerker mag

Je mag als bedrijf een eigen reglement opstellen waarin je de afspraken over de arbeidsvoorwaarden vastlegt. Je moet minimaal voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeid. Om zoveel mogelijk draagvlak te creëren is het advies om de afspraken zoveel mogelijk in overleg met je werknemers te maken.

Payroll, de WAB en cao’s

Sinds 1 januari 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) van kracht. Het doel van de WAB is om de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten te verkleinen. Werknemers met een vast contract hebben volgens de wetgever vaak gunstigere arbeidsvoorwaarden, vallen onder een cao en hebben meer rechten dan flexibele werknemers. Deze ongelijkheidskloof is door de komst van de WAB voor payrollers gedicht.

Met de komst van de WAB is er duidelijk onderscheid ontstaan tussen payroll en uitzenden. Payroll heeft een eigen status en arbeidsovereenkomst gekregen met meer zekerheden, de zogenaamde payroll overeenkomst.

Het payroll-contract

De payroll-medewerker heeft met een payroll-contract recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Het gaat in een payroll contract dan om zaken als:

  • Een eventuele 13e maand,
  • Vakantiedagen,
  • Verlofregelingen,
  • Scholingsregelingen,
  • De ketenregeling van het bedrijf,
  • Dezelfde doorbetaling van loon bij ziekte als medewerker in vaste dienst.

Een grote verandering is met name het toepassen van de ketenregeling. Voorheen mochten payroll organisaties gebruik maken van de cao voor uitzendkrachten, maar met de WAB mogen de uitzend cao, het fasesysteem en de inlenersbeloning niet langer worden toegepast op een payroll contract. De uitzend cao is daarom alleen nog te gebruiken door uitzendbureaus.

Klaar voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Met de inzet van payroll besteed je de administratie en risico’s rondom het werkgeverschap uit. Je bespaart tijd maar behoudt flexibiliteit en zekerheid. Werkgever zijn vraagt tijd en creativiteit. Om een aantrekkelijke werkgever te zijn is het belangrijk om je personeel te kunnen binden en boeien. Je personeel is goud waard. Niet alleen in tijden van schaarste maar ook wanneer de arbeidsmarkt weer aantrekt. Om als organisatie te kunnen blijven groeien is continuïteit belangrijk. Het is daarom verstandig om een personeelsbeleid voor de lange termijn op te zetten. Ben jij klaar voor de arbeidsmarkt van de toekomst?

Benieuwd naar optimale payroll voor jouw bedrijf?

Onze medewerkers gaan graag met jou in gesprek over de mogelijkheden van optimale payrolling-dienstverlening binnen jouw bedrijf. Benieuwd wat een goede payrolling integratie jouw bedrijf kan opleveren? Onze adviseurs staan geheel vrijblijvend voor je klaar om hier een keer over te sparren!

kim groot

bedankt voor jouw interesse in Payper.

Wanneer je je gegevens hieronder achterlaat neem ik binnenkort contact met je op om jouw wensen volledig vrijblijvend te bespreken.

Kim, relatiemanager bij Payper

Berichtdetails:

Datum publicatie: 28 april, 2022
Gewijzigd: 23 februari, 2023
Leestijd:
Categorie: ,