Professor Ton Wilthagen

Prof. Ton Wilthagen: “Wet werk en zekerheid is een gevaarlijk experiment.”

BREDA/TILBURG – De nieuwe netwerkeconomie vraagt om andere wet- en regelgeving en volgens professor dr. Ton Wilthagen niet om de Wet Werk en Zekerheid zoals deze nu is vormgegeven. “De politiek geeft hiermee het verkeerde antwoord op de veranderende arbeidsmarkt”, zegt hij vandaag in een artikel in het Financieele Dagblad.

Edwin Schaap is algemeen directeur van Payper HRM en propageert een discussie over het uitgangspunt van het debat over de arbeidsmarkt. Dat is vanuit het HR perspectief volgens de ondernemer een debat over “goed werkgeverschap” . Daarmee ga je terug naar de basis. De relatie tussen werkgever en werknemer of tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Volgens Wilthagen kent Nederland inmiddels wel 50 tinten flex en dat is niet meer vanuit de oude wetgeving met diverse reparaties te faciliteren. De markt verandert in snel tempo en “politiek, werkgeversorganisaties en vakbonden in de polder hebben geen antwoord en visie op de eisen die een snel veranderende arbeidsmarkt stelt.” De Wet Werk en Zekerheid is volgens Wilthagen “een gevaarlijk experiment en een politieke oplossing die past bij een oude sfeer van polderpartijen die sociale akkoorden sluiten, maar die niet de juiste richting aangeven”.

Edwin Schaap: “ Wij dragen graag bij aan een constructief debat over de juiste richting en willen daarmee de kwalitatieve groei van flex mede faciliteren vanuit de Payper Academy. Tevens hebben we het plan om te komen tot een werknemerscollectief om de positie van flexwerkers nog verder te verstevigen.

Deel dit bericht!